Aktualności

Kradzieże aut i atak klonów

image ,, DNA” pojazdów samochodowych czyli identyfikacja pojazdów oraz wybrane zagadnienia z zakresu przestępczości samochodowej – to temat zajęć fakultatywnych, w których uczestniczyli słuchacze kursu podstawowego słupskiej Szkole Policji. Szkolenie to jest kolejną inicjatywą wykładowców Zakładu Służby Kryminalnej, mającą na celu przygotowanie policjantów do ujawniania i zwalczania aspektów przestępczości samochodowej.

Podczas zajęć przedstawiono słuchaczom istotę i budowę numeru VIN oraz zasady odczytywania zawartych w nim symboli a także przykładowe oznaczenia numerów identyfikacyjnych nadwozia i silnika w poszczególnych markach pojazdów, tabliczki znamionowe, zwracając przy tym uwagę na charakterystyczne oznaczenia producentów. Zaprezentowano także materiał poglądowy dotyczący przykładowych fałszerstw takich oznaczeń oraz omówiono metody przerabiania i podrabiania numerów identyfikacyjnych znajdujących się na poszczególnych elementach pojazdów, proceder związany z fałszowaniem historii pojazdu, oraz podstawowe zagadnienia związane z weryfikacją dokumentów pojazdów i oznaczeń identyfikacyjnych.

Zajęcia fakultatywne z zakresu identyfikacji pojazdów, wzbogacone o wybrane zagadnienia z zakresu aktualnych tendencji w przestępczości samochodowej, stanowią znakomite uzupełnienie tematu dotyczącego sprawdzania dokumentów pojazdów oraz ich znaków identyfikacyjnych, przewidzianego w programie szkolenia dla policjantów kursów podstawowych – mówi podinsp. Zbigniew Banasiak, wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej.

Wykład połączony z prezentacją multimedialną, wzbogacony szeroką gamą materiału poglądowego, został przygotowany i przeprowadzony przez Pana Tomasza Kozłowskiego z Gorzowa Wlkp. – biegłego sądowego z zakresu identyfikacji i kompletacji pojazdów, który już po raz kolejny gościł w Szkole Policji w Słupsku omawiając wskazaną problematykę.

Ponieważ zajęcia z tej tematyki, pozwalają słuchaczom na poznanie w szerszym zakresie problematyki identyfikacji pojazdów, aspektów przestępczości samochodowej i na wykorzystanie tej wiedzy w codziennej służbie w jednostkach terenowych oraz cieszą się szerokim zainteresowaniem wśród słuchaczy, kontynuowane będą w dalszym ciągu jako zajęcia fakultatywne dla słuchaczy Szkoły Policji – mówi podinsp. Andrzej Osiński, wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej.

(6.6.2012)

Powrót na górę strony