Aktualności

Twarde dyski i komórki bez tajemnic

image Jak skutecznie zabezpieczyć komputer, czy telefon komórkowy, aby nikt nie skasował danych, które mogą świadczyć o popełnieniu czynu zabronionego - w wykładzie poświęconym tym zagadnieniom mogli uczestniczyć słuchacze naszej Szkoły. Wykład poprowadził były wykładowca Szkoły Policji Słupsku a obecnie specjalista Wojewódzkiego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Przestępstwa z użyciem komputera i innego sprzętu elektronicznego to sytuacja, z którą często spotykają się policjanci podczas wykonywania czynności służbowych. Praktycznie codziennie media informują o dokonaniu przestępstwa za pośrednictwem globalnej sieci. Przestępcy internetowi są coraz bardziej bezkarni, gdyż trudno jest ich uchwycić. Używając nowoczesnego sprzętu jak również specjalistycznego oprogramowania kradną pieniądze z naszych kont bankomatowych czy oszukują na aukcjach internetowych skutecznie maskując swoją tożsamość w sieci. Ale nie tylko. Komputery i internet są powszechnie wykorzystywane do komunikacji przez zorganizowane grupy przestępcze, które za pośrednictwem sieci dokonują między innymi rozliczeń finansowych. Ostatnie lata pokazały, że z internetu korzystają również grupy terrorystyczne. Sieć internetowa nie zna granic, więc umożliwia przestępcom szybką komunikację praktycznie na całym globie.

Szybki rozwój nowych technologii komputerowych wymusza na funkcjonariuszach potrzebę ciągłego szkolenia również w tym obszarze wiedzy. Umożliwia to policjantom prowadzenie skutecznej walki z tego rodzaju przestępczością. Kiedy dochodzi do zatrzymania sprawców takich przestępstw policjanci zabezpieczają olbrzymie ilości elektronicznych nośników danych, takich jak sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, twarde dyski czy pamięci flash. Wszystkie te przedmioty wymagają specjalistycznego zbadania i zabezpieczenia dowodów popełnienia określonego przestępstwa. Zajmują się tym eksperci laboratoriów kryminalistycznych funkcjonujących przy Komendach Wojewódzkich Policji. To oni dysponują wiedzą oraz specjalistycznym sprzętem umożliwiającym gruntowne zbadanie zabezpieczonego sprzętu.

podkom. Damian Weryński
Wojewódzkie Laboratorium Kryminalistyczne Policji
w Gorzowie Wielkopolskim
  (pobierz)

Członkowie „Koła Prawno-Kryminalistycznego” działającego w Szkole Policji w Słupsku mieli okazję zdobycia cennych informacji związanych z tym rodzajem przestępczości. W ramach zajęć pozaprogramowych uczestniczyli oni w wykładzie „Techniczne aspekty zabezpieczania i badania elektronicznych nośników danych”, który przeprowadził podkom. Damian Weryński - specjalista Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gorzowie Wielkopolskim. Prelegent zaprezentował uczestnikom wykładu strukturę, wyposażenie oraz zakres zadań realizowanych przez Laboratorium Kryminalistyczne. Posługując się obszernym materiałem zdjęciowym wskazał nowo przyjętym policjantom sposób postępowania podczas zatrzymywania sprzętu komputerowego i innych elektronicznych nośników danych.

Po zakończonym wykładzie prowadzący przez prawie godzinę odpowiadał na dodatkowe pytania ze strony słuchaczy zainteresowanych pracą w laboratorium. Na uwagę zasługuje również fakt, iż podkom. Damian Weryński do Laboratorium Kryminalistycznego trafił ze Szkoły Policji w Słupsku. Wykład dla słuchaczy szkolenia podstawowego przygotował podkom. Przemysław Kaczorowski - wykładowca Zakładu Służby Krymianlnej i współopiekun „Koła Prawno - Kryminalistycznego”.

(21.6.2012)

Powrót na górę strony