Aktualności

Turniej wiedzy prewencyjnej

image Propagowanie rozwoju i doskonalenia zawodowego z zakresu wiedzy prewencyjnej to jeden z celów, jakie przyświecały kolejnej edycji Turnieju Wiedzy Prewencyjnej. Udział w nim wzięli słuchacze kursu podstawowego.

Swoją wiedzą mogli popisać się słuchacze, którzy wkrótce zakończą szkolenie podstawowe w słupskiej Szkole Policji. Pierwszym etapem był test wiedzy składający się z 30 pytań obejmujących swoim zakresem między innymi: legitymowanie, użycie środków przymusu bezpośredniego, kontrolę osobistą a także pełnienie służby patrolowej. Do drugiego etapu zakwalifikowano 22 osoby, które uzyskały najlepsze wyniki. Policjanci musieli zmierzyć się z dwoma zadaniami. Pierwsze z nich polegało na pisemnym opisaniu czynności, które musi wykonać policjant w trakcie przeprowadzanej interwencji. W zadaniu drugim każdy z uczestników otrzymał przykładową dokumentację, w której celowo popełniono określoną ilość błędów. Zadaniem każdego uczestnika było wychwycenie i wskazanie wszystkich nieprawidłowości.

Po sprawdzeniu wszystkich prac i podsumowaniu punktów z obu konkurencji klasyfikacja przedstawia się następująco:
               1.miejsce post. Krystian Sikora, Kompania IX, pluton 2
               2.miejsce post. Michał Dembek, Kompania VI, pluton 1
               3.miejsce post. Przemysław Ziomek, Kompania IX, pluton 2
Nagrody zwycięzcom wręczy jutro (wtorek), podczas zakończenia kursu, komendant Szkoły insp. Jacenty Bąkiewicz.

- Oprócz propagowania rozwoju i doskonalenia zawodowego z zakresu wiedzy prewencyjnej, turniej był także dla nas wykładowców doskonałą okazją do sprawdzenia, jak słuchacze przyswoili sobie wiedzę teoretyczną zdobywaną podczas całego szkolenia - mówi kom. Sebastian Kamiński, pomysłodawca turnieju, na co dzień wykładowca Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego.
Dla młodych policjantów było to również kompleksowe repetytorium przed czekającym ich egzaminem końcowym.(24.10.2010)

Powrót na górę strony