Aktualności

Nowy numer "Przeglądu Prewencyjnego"

Wzbogacony o nowe działy, z większą liczbą stron. W internecie publikujemy trzeci numer "Przeglądu prewencyjnego" - czasopisma Szkoły Policji w Słupsku. Zapraszamy do lektury wielu interesujących artykułów.

W aktualnym numerze publikujemy między innymi analizę obowiązujących przepisów prawnych dotyczących wybranych aspektów pracy dzielnicowego. Bardzo interesujące okazały się wyniki badań ankietowych mających na celu sprawdzenie przydatności segwayów w Policji. Poruszono także rozprzestrzeniającą się z zawrotną prędkością problematykę cyberprzemocy, za którą nie nadąża szeroko rozumiana prewencja, w tym przepisy prawne. Obok artykułów merytorycznych zawarliśmy także relacje z wyjazdów, które odbyły się w ramach programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie. Dzięki środkom finansowym przyznanym Szkole przez Komisję Europejską wykładowcy nie tylko mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, ale także zapoznania się z systemami szkolenia policji innych państw i nawiązania z nimi szerszej współpracy.
Chcąc sprostać potrzebom czytelników, wzbogaciliśmy nasze czasopismo o nowy dział Komunikaty, dzięki czemu będziemy mogli informować Państwa o wszelkiego rodzaju wydarzeniach istotnych z punktu widzenia naszego środowiska.

Ze względów finansowych, ale także ze względu na zasięg, jaki daje internet, nasze czasopismo publikujemy głównie za pośrednictwem globalnej sieci. "Przegląd Prewencyjny" dostępny jest na stronie słupskiej Szkoły Policji a w najbliższych dniach będzie go można również pobrać ze strony Internetowego Forum Policji oraz Internetowego Serwisu Policji.

Zapraszamy do lektury i jednocześnie do współpracy przy tworzeniu kolejnych numerów osoby zainteresowane publikacją swoich materiałów. Na propozycje i opinie czekamy pod adresem e-mail.

Przegląd nr 3
Aktualne i archiwalne wydania w formacie PDF.(14.01.2011)

Powrót na górę strony