Aktualności

Słupscy wykładowcy we Frankfurcie

imageNa zaproszenie strony niemieckiej w organizowanym przez Prezydium Policji we Frankfurcie szkoleniu dla policjantów jednostek przygranicznych uczestniczą policjanci Szkoły Policji w Słupsku. To kolejna wizyta naszych przedstawicieli w ramach przygotowywania policjantów do wspólnych polsko-niemieckich patroli.

Wykładowcy Szkoły Policji są uczestnikami programu „W tandemie”. Program ten przygotowuje polskich i niemieckich policjantów dopełnienia służb we wspólnych patrolach, po obu stronach granicy. Podkom. Maciej Szawelski z Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego oraz podkom. Waldemar Knychała z Zakładu Interwencji Policyjnych prowadzą wykłady ukazujące funkcjonowanie polskiej formacji policyjnej oraz jej poszczególnych struktur. W trakcie zajęć mowa jest także o uprawnieniach polskich policjantów w zakresie legitymowania osób, dokonywania zatrzymań i używania środków przymusu bezpośredniego.

Z pierwszych opinii uczestników wynika, że poruszana przez naszych wykładowców tematyka znajduje swoje odbicie w codziennej służbie mieszanych, polsko-niemieckich, patroli policyjnych. W trakcie wykładów prezentowanych jest wiele przykładów z codziennej służby, aby zilustrować podobieństwa i różnice polskiego oraz niemieckiego systemu prawnego.
Warsztaty tego rodzaju, oprócz pogłębiania znajomości języka swojego zagranicznego partnera, pozwalają również na omówienie wielu sytuacji związanych z łamaniem prawa i ściganiem sprawców. Wspólne patrole coraz częściej bowiem uczestniczą w zwalczaniu przestępczości samochodowej, prowadzą wspólne kontrole drogowe czy też prowadzą działania poszukiwawcze.

Program „W tandemie” trwa dwa tygodnie. Pierwszy tydzień to wykłady i zajęcia teoretyczne, drugim tygodniu uczestnicy przyglądają się służbie swoich zagranicznych kolegów, po polskiej i po niemieckiej stronie granicy.

(6.3.2012)

Powrót na górę strony