Aktualności

O podróbkach i piractwie przemysłowym ze specjalistami

image Ochrona znaków towarowych wyrobów odzieżowych firmy Adidas - to temat szkolenia, w którym mogli uczestniczyć zainteresowani słuchacze słupskiej Szkoły Policji. Dzięki takim zajęciom policjanci nabywają wiedzę i poznają umiejętności w zakresie ujawniania i zwalczania zjawiska piractwa przemysłowego.

Prawo własności intelektualnej określane też prawem na dobrach niematerialnych to część gałęzi prawa, której przepisy prawne zapewniają ochronę znaków towarowych. W skład prawa własności intelektualnej wchodzi cała gama różnych dziedzin prawa między innymi takich jak: prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej.
W systemie ochrony dóbr materialnych ochrona znaków towarowych odgrywa priorytetową rolę z uwagi renomę takich znaków towarowych firm jak na przykład Adidas. Przedstawicielki tej właśnie firmy przyjechały z wykładem do naszej Szkoły.
Firma Adidas jest jednym z największych na świecie producentów obuwia, odzieży i akcesoriów sportowych. Znak towarowy i nazwa Adidas są objęte ochroną i wykorzystanie ich w sposób niezgodny z prawem, na przykład przez osoby nieuprawnione, jest niedopuszczalne. Adidas ma wyłączne prawo używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze kraju, czyli do umieszczania tego znaku na towarach i wprowadzania tych towarów do obrotu oraz posługiwania się nim w celu reklamy. Firma Adidas jest uczestnikiem programu Współpraca w Ochronie Praw.

Z posiadanego przez Policję rozpoznania rynku gospodarczego wynika, że produkcja i podaż pirackich wyrobów obejmuje takie obszary piractwa jak piractwo fonograficzne, piractwo komputerowe, wideopiractwo i piractwo przemysłowe. Piractwo przemysłowe jako swoisty rodzaj przestępczości intelektualnej obejmuje produkcję i wprowadzanie do obrotu podrobionych wyrobów, nanoszenie zastrzeżonych znaków towarowych na wyroby niemarkowe oraz kradzież wzorów użytkowych i produkcję wyrobów objętych zastrzeżeniami patentowymi.
- Taka wiedza i doświadczenie może przydać się obecnie, nie tylko w życiu prywatnym, na własne potrzeby, ale być może także w przyszłym życiu zawodowym - - mówi organizator szkolenia podinsp. Andrzej Osiński z Zakładu Służby Kryminalnej

Do dominujących form piractwa należy nielegalny import podrobionych produktów markowych firm, zakup wyrobów niemarkowych, a następnie oznakowanie ich cechami znanych firm w celu wprowadzenia nabywcy w błąd.
Powszechnym mechanizmem przy nielegalnym wprowadzaniu podrobionych wyrobów jest także sprzedaż internetowa podrobionych wyrobów, które są oferowane jako wyroby markowych firm lub podobne do nich. Dopiero bezpośredni kontakt klienta z produktem umożliwia stwierdzenie, że jest to wyrób nieoryginalny, czyli „podróbka”.

Zajęcia zostały zorganizowane przez Zakład Służby Kryminalnej w ramach działalności „Koła Prawno-Kryminalstycznego”, którego współopiekunem jest podinsp. Andrzej Osiński.

(26.03.2012)

Powrót na górę strony