Aktualności

Kurs dyżurnych - test na stanowisku kierownia

imageZgłoszenie o wypadku z ofiarami śmiertelnymi, postrzelenie osoby i przemoc w rodzinie - takie między innymi zgłoszenia przyjmują dyżurni, którzy kształcą się w słupskiej Szkole Policji. Zgłoszenia przyjmowane przez policjantów to symulacje opracowane wcześniej przez wykładowców. Uczestnicy kursu, na co dzień pełnią funkcję dyżurnego, zastępcy dyżurnego lub pomocnika dyżurnego. To między innymi oni przyjmują zgłoszenia kierowane pod numer telefonu 112 lub 997.

Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalnych pomieszczeniach symulacyjnych. Stanowisko kierowania oddzielone jest lustrem fenickim od pokoju wykładowców, którzy pełnią rolę osób zgłaszających różnego rodzaju zdarzenia. Pozostali policjanci, uczestnicy kursu, obserwują w sali wykładowej zachowanie ćwiczącego policjanta – obraz i dźwięk ze stanowiska kierowania przekazywany jest za pomocą systemu kamer i mikrofonów.

Łączenie zajęć teoretycznych z praktycznymi, realizowanymi na stanowisku kierowania, pozwala wypracować algorytmy kompleksowego postępowania dyżurnego podczas zaistnienia różnego rodzaju wydarzeń, w tym między innymi kryminalnych czy obyczajowych. Uczestnicy kursu poszerzają również swoje umiejętności w zakresie posługiwania się policyjnymi zbiorami informatycznymi.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że kurs tego rodzaju daje możliwość wymiany doświadczeń między policjantami, którzy każdego dnia muszą podejmować wiele decyzji na stanowisku kierowania.
Omawianie poszczególnych przypadków pozwala wypracować algorytmy postępowania, w czasami bardzo nietypowych sytuacjach. Większość zajęć na kursie przeprowadzają wykładowcy Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego oraz Zakładu Ogólnozawodowego.
Zakończenie kursu przewidziane jest na 6 kwietnia.

(21.3.2012)

Powrót na górę strony