Aktualności

Po wielu latach służby czas na odpoczynek

image W Sali Historii i Tradycji Szkoły odbyło się dzisiaj uroczyste pożegnanie czterech naszych Kolegów, którzy po wielu latach służby przechodzą na emeryturę. Ostatni dzień służby policyjnym mundurze pełnili dziś: podinsp. Arkadiusz Ścigała - st. wykładowca Zespołu Wsparcia Dydaktycznego, podinsp. Lidiusz Kazior - st. wykładowca Zakładu Interwencji Policyjnych, st.asp. Waldemar Hinc - kierownik Sekcji Wspomagającej oraz asp.sztab. Marian Batóg - mł. wykładowca Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego.


imagePodinsp. Arkadiusz Ścigała odchodzi na zaopatrzenie emerytalne z ponad 25- letnią wysługą emerytalną, na którą w całości składa się służba, którą rozpoczął 31 lipca 1987 roku. W 1990 roku, po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie podjął służbę w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Gdańsku. W 1995 roku objął stanowisko naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Komisariacie Policji Gdańsk-Śródmieście. Służbę w Szkole rozpoczął 1 marca 1997 roku na stanowisku wykładowcy Zakładu Stosowania Prawa.
W latach 2001-2004 pełnił funkcje: zastępcy naczelnika Wydziału Metodyki Szkolenia i zastępcy naczelnika Wydziału Organizacji Szkolenia. W następnych latach pełnił służbę na stanowiskach eksperta i starszego wykładowcy w Zakładzie Prawa, Wydziale Metodyki Szkolenia, Zakładzie Ogólnozawodowym i Zespole Wsparcia Dydaktycznego.
Podinsp. Arkadiusz Ścigała w czasie służby odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Został także wyróżniony Honorową Odznaką Szkoły Policji w Słupsku.

imagePodinsp. Lidiusz Kazior służbę rozpoczął 1 stycznia 1992 roku na stanowisku wykładowcy Zakładu Ogólnozawodowego Szkoły Policji w Słupsku. Od tego momentu, aż do dzisiaj, pełnił służbę na stanowiskach dydaktycznych przekazując wiedzę i umiejętności z zakresu samoobrony, taktyki i technik interwencji kolejno w Zakładzie Interwencji Policyjnych, Zakładzie Wyszkolenia Strzeleckiego i Technik Interwencji Policyjnych, Zakładzie Wyszkolenia Specjalnego i ponownie w Zakładzie Interwencji Policyjnych, co wynikało ze zmian w strukturze Szkoły. W tym czasie przeszedł kolejne szczeble awansu zawodowego nauczyciela policyjnego od wykładowcy do stanowiska eksperta i starszego wykładowcy.
Podinsp. Lidiusz Kazior posiada ponad 29-letnią wysługę emerytalną, z czego ponad 20 lat stanowi służba. W czasie służby odznaczony został Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz wyróżniony Honorową Odznaką Szkoły Policji w Słupsku.

imageSt.asp. Waldemar Hinc służbę rozpoczął 15 maja 1987 roku na stanowisku milicjanta-kierowcy Samodzielnej Sekcji Transportu i z tą komórką pozostawał związany przez blisko 25 lat, awansując na kolejne stanowiska służbowe do stanowiska kierownika Sekcji włącznie, którą to funkcję pełnił od 2007 roku. Waldemar Hinc przechodzi na zaopatrzenie emerytalne z ponad 27-letnią wysługą emerytalną, z czego ponad 24 lata to służba. W czasie służby odznaczony został Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz wyróżniony Honorową Odznaką Szkoły Policji w Słupsku.

imageAsp.sztab. Marian Batóg służbę rozpoczął 1 października 1993 roku. Wcześniej pełnił zastępczą służbę wojskową w Oddziałach Prewencji Policji w Gdańsku. Od 1993 roku do 2005 roku pełnił służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku, przy czym większość tych lat to służba w Wydziale Kryminalnym tej jednostki. W lipcu 2005 roku podjął służbę w Szkole na stanowisku instruktora Wydziału Dowodzenia. Kolejno zajmował stanowiska dowódcy kompanii i młodszego wykładowcy tego Wydziału, a w 2009 r. przeszedł do Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego. Marian Batóg pełnił też służbę w JSPP w Kosowie.
Na zaopatrzenie emerytalne przechodzi z ponad 25-letnią wysługą emerytalną, z czego 20 lat stanowi służba.

Komendant Szkoły w podziękowaniu za długoletnią i godną służbę uhonorował odchodzących policjantów nagrodami rzeczowymi i okolicznościowymi dyplomami, a podinsp. Lidiusza Kaziora i podinsp. Arkadiusza Ścigałę oraz st. asp. Waldemara Hinca - na wniosek bezpośrednich przełożonych - wpisem do Księgi Honorowej Szkoły Policji w Słupsku.


Galeria zdjęć

(aktualizacja: 30.4.2012)

Powrót na górę strony