Aktualności

Awanse i nagrody

imageWręczenie aktów mianowania na wyższe stanowiska służbowe oraz wyróżnienia wręczono policjantom i pracownikom Szkoły Policji w Słupsku. Uroczystosc odbyła się w szkolnej Izbie Tradycji.

Z okazji Święta Niepodległości Komendant Szkoły wyróżnił nagrodami rzeczowymi pracowników pionu, który na co dzień wspomaga działalność placówki w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. Wyróżnienia przyznano za wzorowe i sumienne wywiązywanie się ze swoich obowiązków służbowych. Trzem policjantom wręczono także akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe - starszego wykładowcy. W trakcie uroczystości komendant Szkoły insp. Jacenty Bąkiewicz wręczył także dwa listy gratulacyjne policjantom, którzy w październiku obchodzili jubileusz 30-lecia służby.
W uroczystości uczestniczyła karda kierownicza Szkoły oraz przewodniczący związków zawodowych.(25.11.2010)

Powrót na górę strony