Aktualności

Mobbing bez tajemnic dla kilkuset osób

image Dobiegł końca cykl szkoleń dla policjantów i pracowników Szkoły Policji, dotyczących relacji w pracy. Zajęcia przeprowadzili przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego OSA. Łącznie przeszkolono kilkaset osób.

W trakcie zajęć mowa była między innymi o tym, jak kształtować atmosferę w miejscu pracy. Podczas spotkań prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego Mariola Żarnoch przybliżała symptomy zjawiska mobbingu, wskazując na różnice pomiędzy konfliktem w miejscu pracy a mobbingiem. Prowadząca zwrócała również uwagę na możliwość fałszywego obwiniania o stosowanie mobbingu. Zjawisko to może stać się furtką do nadużyć ze strony osób, którym po prostu nie chce się pracować.
Prelegentka zwrócała również uwagę na fakt, że wbrew powszechnej opinii, coraz częściej spotyka sie sytuacje, w których podwładni mobbingują przełożonych. Zainteresowanie wzbudziła również informacja, że w przypadku mobberów, bardziej “wyrafinowane” metody stosują przedstawicielki płci pięknej.

Definicja mobbingu w Wikipedii

Jednym z założeń szkoleńia było także wskazanie na brak odniesienia wprost zjawiska przemocy w miejscu pracy w Kodeksie Karnym.
Prelegentka podkreślała wagę podnoszenia kompetencji społecznych, zarówno w grupie pracowniczej, jak i wśród osób zaradzających pracą innych w celu zapobiegania nękaniu w pracy.

Interesujące były również materiały, które otrzymali uczestnicy szkolenia. Jedną z pozycji były testy, które każdy mógł rozwiązać samodzielnie. W ten sposób mógł sprawdzić, czy w jego otoczeniu występuje zjawisko mobbingu oraz czy on sam nie jest narażony na tego rodzaju działania lub czy nie stosuje mobbingu wobec innych.

(20.6.2012)

Powrót na górę strony