Aktualności

Zagrożenie handlem ludźmi podczas EURO 2012

image Euro 2012 - to hasło od wielu miesięcy jest znane wszystkim policjantom. Rozgrywane na terenie Polski Mistrzostwa Europy w piłce nożnej wymusiły na wszystkich służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo tej imprezy wdrożenie specjalnego trybu przygotowań i szkoleń. Również słuchacze kursu podstawowego przebywający na terenie Szkoły Policji w Słupsku objęci są szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa podczas Euro 2012.
Tym razem fakultatywne zajęcia z tego zakresu poprowadzili ppłk. Agnieszka Szmulew-Ziółkowska oraz ppłk. dr Piotr Boćko - wykładowcy z Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, którzy przybliżyli młodym policjantom wiedzę z zakresu handlu ludźmi.

Ewentualnych zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas Euro 2012 jest wiele. Jednym z nich jest problem praktycznie niekontrolowanego przepływu ludzi-kibiców z całego świata. Bardzo często będą to osoby, które w organizowanej na terenie Polski imprezie upatrują możliwości zdobycia pracy. Taka sytuacja nie pozostaje obojętna dla zorganizowanych grup przestępczych, które również w swoisty dla siebie sposób przygotowują się do tej wielkiej imprezy. Przy pomocy tzw. werbowników i pod pretekstem pośrednictwa w znalezieniu pracy nierzadko dochodzi do sytuacji, w której kobieta poszukująca pracy, na przykład w charakterze kelnerki, zmuszana jest do prostytucji bądź nieodpłatnego wykonywania innych prac wbrew swojej woli.

Wykrywanie i ściganie sprawców tego rodzaju przestępstw jest utrudnione gdyż ofiary handlu ludźmi bardzo często nielegalnie przebywają na terytorium RP i w obawie przed wydaleniem nie zgłaszają faktu przestępstwa Policji, czy innym służbom. Dlatego tak ważne jest prowadzenie ciągłego rozpoznania oraz umiejętność identyfikacji poszczególnych zagrożeń czy symptomów, które pozwolą na podjęcie stosownych działań. Trzeba jasno powiedzieć, że przestępstwo handlu ludźmi ma charakter transgraniczny i dotyczy praktycznie państw całego świata i różnych narodowości.

ppłk. SG Agnieszka Szmulew-Ziółkowska
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej
w Koszalinie
  (pobierz)

We wrześniu 2011 roku brytyjska policja w pobliżu Leighton Buzzard w Bedfordshire, we wschodniej Anglii zlikwidowała „obóz pracy” gdzie do niewolniczej, darmowej pracy, zmuszał mężczyzn romski gang z Republiki Irlandii. W trakcie działań aresztowano czterech mężczyzn i kobietę, zabezpieczono broń, narkotyki oraz znaczne ilości pieniędzy. Wśród 24 mężczyzn zmuszanych do darmowej pracy byli Brytyjczycy, Rumuni, Polacy i Litwini. Mężczyźni byli wycieńczeni, przywykli do egzystowania na skromnych racjach żywności. To jedna z wielu sytuacji, w których służby policyjne przychodzą z pomocą ofiarom grup przestępczych.

Podczas wykładu młodym policjantom przedstawiono problematykę statusu prawnego cudzoziemca na terytorium RP oraz wskazano sposoby zwalczania zorganizowanej przestępczości w zakresie handlu ludźmi. Uczestnicy spotkania zostali również zapoznani z metodami działania tzw. „werbowników” oraz sposobów kamuflowania tego rodzaju przestępczości przez grupy przestępcze.
Wykład dla członków „Koła Prawno-Kryminalistycznego” przygotował podkom. Przemysław Kaczorowski oraz asp. Marcin Jaworski z Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Słupsku.

(4.6.2012)

Powrót na górę strony