Aktualności

Wykład o oszustwach na wnuczka

image O zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, w tym między innymi problematyce prowadzenia postępowań dotyczących oszustw metodą „na wnuczka” mówił goszczący w naszej Szkole specjalista Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Informacje na temat walki z oszustami przedstawiane w Słupsku, wpisują się w ogólnopolskie działania, związane ze zwalczaniem „wnuczkowego” procederu.

W ramach szkolenia dla policjantów służb kryminalnych dotyczących przesłuchania metodą FBI, kom. Robert Walkowiak przedstawił prezentację multimedialną oraz wygłosił wykład na temat taktyki i techniki zwalczania oszustw metodą „na wnuczka” oraz zakresu i form tej zorganizowanej przestępczości, występującej w wielu krajach europejskich.
W wykładzie zwrócono uwagę na ważny aspekt współpracy międzynarodowej z Policją niemiecką, szwajcarską i brytyjską oraz współpracy między policjantami różnych służb w kraju oraz wymiany informacji w celu poprawy skuteczności w zwalczaniu tego typu przestępczości. Prowadzący szkolenie wykorzystał doświadczenie oraz wiedzę zdobytą w toku prowadzenia kilku spraw dotyczącej działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami metodą na wnuczka, zakończonych prawomocnymi wyrokami Sądu Okręgowego w Koninie i Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, skazującymi sprawców.

Szkolenie wpisuje się w ogólnopolską kampanię medialną mającą na celu prewencyjne oddziaływanie na potencjalne ofiary przestępców szczegóły.Organizatorem szkolenia był nadkom. Michał Andrzejewski z Zakładu Służby Kryminalnej.

kom. Robert Walkowiak
Komenda wojewódzka Policji w Poznaniu
  (pobierz)

(24.5.2012)

Powrót na górę strony