Aktualności

Leonardo da Vinci

imageKolejne wnioski aplikacyjne do Konkursu Leonardo da Vinci 2011 skierowała słupska Szkoła Policji. Wnioski dotyczą dofinansowania unijnych projektów. W tym roku przygotowane zostały z uwzględnieniem problematyki prewencji.

Wnioski aplikacyjne dotyczą projektów „Kompetentny dyżurny gwarantem efektywnej pracy Policji” oraz „Podnoszenie kompetencji policjantów pełniących służbę patrolową”. Partnerem w obu projektach będzie Wyższa Zawodowa Szkoła Policji w Oranienburgu koło Berlina. Ogólna kwota dofinansowania, o jaką ubiega się Szkołą Policji w Słupsku wynosi 31 tysięcy euro.
Dotychczas słupska Szkoła Policji zrealizowała i zakończyła projekt z 2009 roku dotyczący „e-Learningowego systemu wspomagania nauczania”. Jesteśmy także w trakcie rozliczania projektów z 2010 roku. Projekty te to: "Podnoszenia kwalifikacji instruktorów wyszkolenia strzeleckiego" oraz "Internet jako narzędzie wspomagania nauczania" zrealizowane z partnerami z Turcji i Estonii.

Do tej pory Szkoła Policji w Słupsku na same projekty Leonardo da Vinci pozyskała już około 50 tysięcy euro. Wszystkie dotychczasowe wnioski były bardzo wysoko oceniane przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci, która zajmuje się akceptacją wniosków aplikacyjnych.

(11.02.2011)

Powrót na górę strony