Aktualności

Zmiana warty w Związkach Zawodowych

image Poprawa statusu pracowników Policji w kontekście całej policyjnej formacji oraz reprezentowanie jak najszerszego grona osób zatrudnionych w Szkole Policji - to jedne z głównych zadań, jakimi zajmować się będzie nowo wybrany Zarząd NSZZ Pracowników Policji, który funkcjonuje w Szkole Policji. Nowy Zarząd spotkał się również z Komendantem Szkoły.

Na spotkaniu z Komendantem Szkoły związkowcy mówili między innymi o aktualnych działaniach związanych z poprawą sytuacji materialnej pracowników cywilnych Policji. Nowy Zarząd mówił także o bieżącej działalności związkowej w Szkole. W tym miesiącu,17 stycznia, podczas walnego zebrania, odbyły się wybory nowych władz związkowych. Na nową czteroletnią kadencję wybrano Przewodniczącego, Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

               Zarzad:  
               Przewodniczący  Piotr Gołębiowski
               Wiceprzewodniczący  Władysław Gapys
               Skarbnik  Anna Skarbińska
               Sekretarz  Andrzej Kowaleczka
               Członek  Tadeusz Skopiński

               Komisja Rewizyjna:  
               Przewodniczący  Krzysztof Jabczyński
               Członek  Urszula Patyna
               Członek  Agnieszka Lipińska

Nowo wybrany Zarząd wśród głównych zadań wymienia między innymi działania związane z poprawą sytuacji materialnej pracowników Policji. Obawy związkowców budzi fakt, że uposażenia osób cywilnych zatrudnionych w Policji są coraz bardziej marginalizowane, a to z kolei powoduje zapaść finansową tej grupy pracowniczej. Innym z ważnych zadań, które postawił przed sobą nowy Zarząd jest integracja środowiska pracowników i pozyskiwanie coraz większej liczby członków.

(25.1.2012)

Powrót na górę strony