Aktualności

Konferencja z ministrem

imageW konferencji naukowej z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości uczestniczył przedstawiciel słupskiej Szkoły Policji. Spotkanie pod hasłem „Pokrzywdzony między „młotem a kowadłem” zostało zorganizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

W obradach uczestniczyli także naukowcy z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przedstawiciele zawodów prawniczych i Szkól Policji. Spotkanie było jednym z akcentów zakończonego właśnie Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Jest to coroczna akcja, która ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Wśród zaproszonych gości znalazł się między innymi Wiceminister Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski, który gościł także w słupskiej Szkole Policji (patrz zdjęcia).
W trakcie olsztyńskiej konferencji poruszano między innymi takie zagadnienia jak: "Uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym - uwagi natury praktycznej", "Pokrzywdzony. Zachwiana równowaga procesu karnego", "Polskie regulacje prawne służące przeciwdziałaniu wtórnej wiktymizacji na tle uregulowań europejskich" oraz "Nie ma ludzi niewinnych - kilka uwag odnośnie ofiar wymiaru sprawiedliwości".

- Spotkanie służyło wymianie poglądów przedstawicieli różnych zawodów prawniczych z zakresu ochrony praw ofiar przestępstw, a w szczególności wykładowców nauczających prawo z osobami stosującymi prawo w praktyce - mówi podinsp. Andrzej Osiński, wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Słupsku. - Warto dodać, iż wystąpienia uczestników konferencji zostaną wydane w formie zbiorowego opracowania i będą możliwe do wykorzystania praktycznego, w tym przy realizacji programu rządowego pod hasłem „Ochrona praw obywateli w Unii Europejskiej”, gdyż od dnia 1 lipca 2011 roku Polska obejmuje Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej - dodaje wykładowca.

Po opublikowaniu materiały pokonferencyjne dostępne będą także w bibliotece Szkoły Policji w Słupsku.

(28.02.2011)

Powrót na górę strony