Aktualności

I Turniej Prawno-Kryminalistyczny

imageZakończyła się się I edycja „Turnieju prawno-kryminalistycznego”, którego organizatorami byli wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej. Celem turnieju jest sprawdzenie wiedzy słuchaczy kursu podstawowego, a także propagowanie doskonalenia zawodowego wśród policjantów z zakresu wiedzy prawno-kryminalistycznej.

W turnieju bierze udział po pięciu słuchaczy z każdego plutonu w Kompaniach: 4, 5, 9 i 10 - łącznie 80 słuchaczy. Turniej składa się z dwóch etapów.
Etap I – test wiedzy prawno-kryminalistycznej składający się z 40 pytań o różnej skali trudności. Każde pytanie posiada cztery warianty odpowiedzi, gdzie tylko jedna jest prawidłowa. Do II etapu przystępuje 10 słuchaczy, którzy uzyskali największą ilość punktów z testu wiedzy.
Etap II – składa się z dwóch zadań praktycznych:
Zadanie praktyczne nr 1 – dokonanie kwalifikacji prawnej w oparciu o 8 założeń dotyczących przestępstw z Kodeksu karnego, wykroczeń z Kodeksu wykroczeń oraz przestępstw i wykroczeń z ustaw szczególnych.
Zadanie praktyczne nr 2 – dokonanie oceny poprawności sporządzonej dokumentacji (wskazanie błędów i uchybień).


Zwycięzcy Turnieju:


1. miejsce    post. Julita Kuźmińska - Kompania V, pluton 1    43,5 pkt.
2. miejsce    post. Paweł Socha - Kompania V, pluton 1    43 pkt.
3. miejsce    post. Michał Błaszczyk - Kompania V, pluton 2    42,5 pkt.


Zwycięzcy turnieju, w dniu zakończenia szkolenia z rąk Komendanta Szkoły Policji w Słupsku oraz zastępcy Komendanta otrzymają okolicznościowe dyplomy oraz upominki.

(4.6.2012)

Powrót na górę strony