Aktualności

Ostatni dzień służby naczelnika

image Dzisiaj w Sali Tradycji i Historii Szkoły w obecności kierownictwa i kadry Szkoły odbyło się pożegnanie mł. insp. Piotra Janickiego naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych, dla którego dzień 8 lutego br. jest ostatnim dniem pełnienia służby w Policji w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne.

Mł. insp. Piotr Janicki służbę rozpoczął 28 października 1987 r. w Gdańsku, a ze Szkołą Policji związał się w czerwcu 1992 r., po ukończeniu WSPol. w Szczytnie. Służbę w Szkole rozpoczął jako wykładowca Zakładu Prawa. Z pionem dydaktycznym pozostawał związany przez 13 lat – przechodząc kolejne szczeble zawodowej drogi nauczyciela policyjnego. W 1996 przeszedł do Zakładu Organizacji Służby i Kierowania działającego od 2001 r. pod nazwą Zakładu Prewencji. 1 grudnia 2002 r. objął stanowisko kierownika tej komórki. W czerwcu 2005 r. mianowany został na stanowisko naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Pełnił też funkcję pełnomocnika Komendanta Szkoły ds. ochrony informacji niejawnych.
Na zaopatrzenie emerytalne nasz kolega odchodzi z ponad 24 – letnią wysługą emerytalną, na którą w całości składa się służba.
Przez przełożonych oceniany jako policjant wszechstronnie przygotowany do realizacji zadań służbowych – zarówno jako dydaktyk, jak i naczelnik Wydziału. Wzorowy oficer, sumienny i zdyscyplinowany, wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.
Mł. insp. Piotr Janicki w 2002 r. odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 2007 r. Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, a w 2010 r. Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”. W 2004 r. wyróżniony został Honorową Odznaką Szkoły Policji w Słupsku.
Dzień pożegnania ze służbą stanowił okazję do wyrażenia słów uznania i podziękowania mł. insp. Piotrowi Janickiemu za dotychczasową współpracę, za wspólnie przeżyte w tej Szkole lata.
Komendant Szkoły w podziękowaniu za długoletnią i godną służbę uhonorował mł. insp. Piotra Janickiego okolicznościowym dyplomem i nagrodą rzeczową.

(8.2.2012)

Powrót na górę strony