Aktualności

Absolwenci klasy policyjnej

image W zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku, gdzie funkcjonuje „klasa policyjna” uczestniczył przedstawiciel Komendanta Szkoły Policji. W malborskiej szkole od kilku lat realizowany jest autorski program słupskiej Szkoły Policji „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa publicznego”. Komendant Szkoły Policji w Słupsku sprawuje honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem.

Młodzież w trakcie 3-letniej nauki w szkole poznaje obowiązki i uprawnienia policjanta, policyjną etykę zawodową a także swoje prawa w kontaktach z Policją. Funkcjonariusze przybliżają uczniom zadania administracji rządowej i samorządowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, programów prewencyjnych oraz współpracy z mieszkańcami. Program zajęć przewiduje też naukę wybranych zagadnień prawa wykroczeń i prawa karnego oraz praktyczną naukę elementów samoobrony.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się w auli szkoły. Uczniowie kończący naukę wystąpili w galowych uniformach. W zakończeniu uczestniczyli między innymi policjanci, przedstawiciele Straży Granicznej oraz lokalnych władz samorządowych.

Nauka w klasie policyjnej nie daje młodym ludziom żadnych preferencji w trakcie doboru do Policji, jednak dzięki tego rodzaju przedsięwzięciom młodzi ludzie mogą poznać i zrozumieć sens policyjnej służby. Część uczniów właśnie dzięki takim zajęciom decyduje się na założenie niebieskiego munduru.

(9.5.2011)

Powrót na górę strony