Aktualności

Dzielnicowy w roli wykładowcy

image W zajęciach ukazujących arkana pracy dzielnicowego mogli uczestniczyć słuchacze naszej Szkoły. W roli wykładowcy wystąpił jeden z dzielnicowych I Komisariatu Policji w Słupsku. Podczas zajęć mówiono między innymi o obchodzie dzielnicy, udzielaniu pomocy komornikowi przy czynnościach egzekucyjnych a także o rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.

Na temat arkanów pracy dzielnicowego słuchacze kursu podstawowego Szkoły Policji w Słupsku mieli możliwość rozmowy z sierż. Andrzejem Hurko, od czterech lat opiekującym się jako dzielnicowy rejonem ulicy Długiej w Słupsku.
Wśród wielu zadań i ciążących na dzielnicowym obowiązków znajduje się między innymi udzielanie pomocy bądź asysty komornikowi czy innym organom egzekucyjnym. Organy Policji mogą występować w roli organów egzekucyjnych i stosować wobec zobowiązanego określone środki egzekucyjne. Najczęściej jednak występują one w roli organów asystencyjnych, udzielających komornikowi czy egzekutorowi pomocy bądź asysty w trakcie prowadzonej przez niego egzekucji.
Dzielnicowy przedstawił młodym policjantom istotę i cel postępowania egzekucyjnego, kiedy następuje wszczęcie egzekucji, na czym polega rola policjanta podczas udzielania pomocy organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi. Niezwykle cennym elementem spotkania był moment, w którym sierżant opisywał własne doświadczenia związane z przeprowadzaniem tych czynności. Dodatkowo słuchacze mogli zapoznać się z przyniesioną przez niego dokumentacją związaną z postępowaniem egzekucyjnym.

W trakcie spotkania słuchaczom nasuwało się wiele pytań związanych z udzielaniem pomocy, jak i samym charakterem pracy dzielnicowego. Zaproszony gość nie tylko bardzo chętnie odpowiadał na wszystkie zadawane pytania, ale także zachęcał do dyskusji, dzielił się swoim niezwykle bogatym doświadczeniem zawodowym. Opowiadał z pasją, jak bardzo interesująca jest praca dzielnicowego, ponieważ jednocześnie ma możliwość współpracy ze szkołami i przedszkolami, ma szansę poznać problemy osób, które zamieszkują rejon będący pod jego opieką, a także przeżyć wiele zaskakujących nieprzewidzianych sytuacji, pracując zarówno w mundurze, jak również w stroju cywilnym.
Spotkanie zakończyło się oklaskami, które były wyrazem uznania i podziękowania za spotkanie. Zajęcia zostały zorganizowane przez starszego wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Słupsku podinsp. Andrzeja Osińskiego.

(16.5.2012)

Powrót na górę strony