Aktualności

Jak walczyć z telewizyjnymi piratami

imageSzkolenie z zakresu zapobiegania i zwalczania kradzieży sygnału telewizyjnego - to zakres fakultatywnych zajęć, w których mogli uczestniczyć młodzi policjanci kursu podstawowego słupskiej Szkoły Policji.
Piractwo telewizyjne to wszelkie formy kradzieży sygnału telewizyjnego, zarówno w sieciach kablowych, jak i na platformach cyfrowych. Dla wielu osób to przejaw sprytu i zaradności, ale piractwo telewizyjne to przestępstwo zabronione przez prawo.

Zajęcia z zakresu zapobiegania i zwalczania kradzieży sygnału telewizyjnego (piractwo telewizyjne) zorganizowane zostały przez stowarzyszenie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych "Sygnał" współpracujące z Komendą Główną Policji i jednostkami terenowymi Policji. Organizacja upowszechnia informacje o szkodliwości i skutkach piractwa telewizyjnego oraz promuje uczciwość w obrocie sygnałem telewizyjnym. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest walka ze społecznym przyzwoleniem na kradzież sygnału TV.

Podczas spotkania omówione zostały ustawowe znamiona przestępstw zawarte w ustawie niektórych dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usługach świadczonych drogą elektroniczną, opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. Nr 126, poz. 1068 z późn. zm.), prawne i techniczne aspekty piractwa (np. sposoby rozpoznawania fałszywych kart, dekoderów, filtrów, środki techniczne wykorzystywane w walce z piractwem), a także przedstawiono informacje o legalnej dystrybucji i oryginalnym sprzęcie.

Zbigniew Taraś
Stowarzyszenie "Sygnał"
  (pobierz)

- Zgodnie z uprawnieniami ustawowymi do zadań Policji należy inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, a także wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców - mówi podinsp. Andrzej Osiński, wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej słupskiej Szkoły Policji. - Dotyczy to przestępstw i wykroczeń określonych nie tylko w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń, ale także w ustawach pozakodeksowych (szczególnych). Na każdym policjancie ciąży obowiązek reagowania w przypadku ujawnienia przestępstwa, w tym i przestępstwa piractwa telewizyjnego - przypomina wykładowca.

W trakcie szkolenia wiele uwagi poświęcono osobom zajmującym się piractwem telewizyjnym. Są to osoby, które nielegalnie podłączają się do sieci kablowej i nie płacą abonamentu. Ale to także nielegalni odbiorcy telewizji satelitarnych. To ci, którzy używają podrabianych filtrów, dekoderów czy kart. To również handlarze podrabianym sprzętem oraz oszuści-instalatorzy, którzy nielegalnie, przeważnie za opłatą, umożliwiają odbiór sygnału telewizji kablowej lub satelitarnej, w tym dodatkowo płatnych kanałów.
Zajęcia zostały zorganizowane przez Zakład Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Słupsku.

(27.6.2012)

Powrót na górę strony