Aktualności

Fałszerze i zabezpieczenia dokumentów

image „Budowa i zabezpieczenia dokumentów oraz sposoby ustalania tożsamości” to temat kolejnego wykładu, w jakim mogli uczestniczyć członkowie „Koła Prawno-Kryminalistycznego” przy Zakładzie Służby Kryminalnej. Po raz kolejny w rolę prelegentów wcielili się wykładowcy z Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Mjr Monika Krucińska oraz ppłk Tomasz Kling poprowadzili zajęcia z zakresu zabezpieczenia dokumentów, które mają uniemożliwić ich kopiowanie przez niepożądane osoby. Dowód osobisty i paszport to podstawowe dokumenty służące do ustalania tożsamości osób. Są one jednocześnie najczęściej fałszowanymi dokumentami - stąd też wynika potrzeba ciągłego szkolenia funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, którzy podczas tzw. „legitymowania” mają obowiązek weryfikowania autentyczności kontrolowanych dokumentów.

Do 2001 roku w Polsce obowiązywały dowody osobiste typu „książeczkowego” jednak nie spełniały one europejskich standardów dotyczących jakości stosowanych zabezpieczeń, stąd w chwili obecnej posługujemy się dowodami osobistymi w formie kart identyfikacyjnych (ID CARD), gdzie standard zastosowanych zabezpieczeń jest na tyle wysoki, iż polskie dowody osobiste stały się wzorem dla dokumentów tworzonych w innych krajach europejskich. Pomimo tego dowody osobiste i paszporty są najczęściej fałszowanymi dokumentami. Sprawcy posługując się podrobionymi dokumentami usiłują uzyskać kredyt, pożyczkę lub dokonać zakupu ratalnego. Kradzione lub fałszywe dokumenty są również wykorzystywane przez osoby ukrywające się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości (poszukiwani) min. do nielegalnego przekroczenia granicy.

Uczestnicy wykładu mieli okazję zapoznać się bardzo szczegółowo z rodzajami zabezpieczeń stosowanych w dokumentach, z którymi zetkną się podczas służby w jednostkach terenowych Policji. Po ukończeniu szkolenia podstawowego większość słuchaczy rozpocznie służbę w komórkach patrolowo-interwencyjnych, których podstawowym zadaniem jest między innymi legitymowanie osób, czy kontrolowanie pojazdów. Należy podkreślić, iż wszyscy policjanci, a szczególnie funkcjonariusze pionu prewencji, zobowiązani są posiadać wiedzę z zakresu budowy i zabezpieczenia podstawowych dokumentów, bez której realizowanie czynności służbowych byłoby niezwykle utrudnione.

Podczas spotkania omówiono również zabezpieczenia biometryczne. Biometria to technika dokonywania pomiarów istot żywych. W najnowszych zastosowaniach biometria jest ukierunkowana na metody automatycznego rozpoznawania ludzi na podstawie ich cech fizycznych. Zabezpieczenie biometryczne dokumentów polega na umieszczaniu w nich informacji biometrycznych, takich jak na przykład: wizerunek twarzy, zapis linii papilarnych czy obrazu tęczówki.
Przykładem urządzenia do pomiarów biometrycznych, dzięki którym można identyfikować konkretne osoby, jest skaner tęczówki oka. System zabezpieczeń biometrycznych jest coraz powszechniej stosowany w ustalaniu tożsamości osób między innymi w Stanach Zjednoczonych i praktycznie uniemożliwia fałszowanie tak zabezpieczonych dokumentów.
Wykład dla członków „Koła Prawno-Kryminalistycznego” zorganizował podkom. Przemysław Kaczorowski oraz asp. Marcin Jaworski z Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Słupsku.

(11.6.2012)

Powrót na górę strony