Aktualności

Narada kryminalistyczna i "prysznic DNA"

image Narada służbowa poświęcona okresowej ocenie funkcjonowania komórek służby kryminalnej Policji za 2011 rok zakończyła się w Poznaniu-Kiekrzu. W naradzie udział wzięli przedstawiciele Biura Kryminalnego KGP, Naczelnicy Wydziałów Kryminalnych i Dochodzeniowo-Śledczych oraz przedstawiciele szkół policyjnych. Szkołę Policji w Słupsku reprezentował w naradzie wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej podkom. Przemysław Kaczorowski.

W trakcie narady omówiono między innymi: stan prac legislacyjnych związanych ze zmianami prawa karnego materialnego, procesowego i innych praw istotnych dla dokonywania czynności dochodzeniowo-śledczych, efekty funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej, aktualnego stanu i skuteczności działań Policji w zakresie poszukiwania osób zaginionych, efektywności działań Policji w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej.

W naradzie udział wziął również przedstawiciel Policji niemieckiej Eckhard Strobel doradca ds. bezpieczeństwa z Landu Brandenburgii, który zaprezentował uczestnikom odprawy nowatorski system zabezpieczania mienia przed kradzieżą tak zwany „prysznic DNA”.
System zaczyna być powszechnie stosowany na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Polega na montowaniu, na przykład w pojazdach, urządzeń zawierających sztuczne DNA, które w momencie kradzieży rozpylane jest na sprawcy, który „oznaczony” drobinami sztucznego DNA staje się łatwym do ustalenia dla organów ścigania. Szerzej o tej nowatorskiej metodzie napiszemy w jednym z najbliższych numerów „Przeglądu Prewencyjnego” - czasopisma wydawanego w słupskiej Szkole Policji. O jednym z praktycznych zastosowań "prysznica DNA" można przeczytać tutaj.

Jednym z elementów narady była także wizyta na stadionie piłkarskim Lecha w Poznaniu gdzie zgromadzonym zaprezentowano stanowisko kierowania i zarządzania bezpieczeństwem na obiekcie.
Odprawę zakończyło podsumowanie efektywności działania Policji za rok 2011 oraz wyznaczenie zadań do realizacji na rok 2012, w szczególności związanych z odbywającym się w Polsce EURO 2012.

(26.03.2012)

Powrót na górę strony