Aktualności

Kryzysowo-obronne, robocze spotkanie ekspertów

image Spotkanie robocze grupy ekspertów, którzy zajmują się przygotowaniem nowych wytycznych, związanych z przygotowaniami kryzysowo-obronnymi, rozpoczęło się dziś przed południem w słupskiej Szkole Policji. Udział w kilkudniowym spotkaniu biorą między innymi eksperci Komend Wojewódzkich.

Przez pięć dni policyjni eksperci zajmować się będą opracowaniem i przygotowaniem nowych wytycznych związanych z zadaniami kryzysowo-obronnymi. Materiały te dotyczyć będą sytuacji zagrożenia państwa a potrzeba ich opracowania wynika z nowych regulacji prawnych.
W zespole roboczym znajdują się przedstawiciele Komendy Głównej, a także Komend Wojewódzkich z Kielc, Krakowa i Szczecina. Szkołę Policji w Słupsku reprezentuje dwóch policjantów: asp. Marcin Budzich i sierż.sztab. Szymon Dąbrowski z Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
Opracowane podczas obrad zespołu materiały, po zatwierdzeniu przez Komendanta Głównego, będą wykorzystywane we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji.

(14.5.2012)

Powrót na górę strony