Aktualności

10 lat SYGNAŁU - konferencja

image Polskie i międzynarodowe doświadczenia w walce z piractwem telewizyjnym stanowiły temat przewodni konferencji „Przyszłość bez piractwa? Piractwo bez przyszłości?”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ. W spotkaniu odbywającym się z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej udział wzięli operatorzy telewizji płatnych, prawnicy, przedstawiciele instytucji i organów ścigania oraz goście specjalni - międzynarodowi eksperci w dziedzinie walki z piractwem telewizyjnym. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na problem, jakim jest kradzież własności intelektualnej oraz debata na temat współczesnych form piractwa telewizyjnego, osiągnięć, ale także zagrożeń i barier w ich zwalczaniu. Konferencja została zorganizowana pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz PKPP Lewiatan z okazji 10-lecia istnienia Stowarzyszenia SYGNAŁ. Szkołę Policji w Słupsku na konferencji reprezentował starszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej podinsp. Andrzej Osiński.

W programie konferencji znalazło się podsumowanie 10 lat doświadczeń Stowarzyszenia w zwalczaniu piractwa telewizyjnego. Działaniom SYGNAŁU od chwili powstania - od 2002 roku przyświecają trzy naczelne cele: przeciwdziałanie kradzieży sygnału telewizyjnego w sieciach kablowych i na platformach satelitarnych, zapobieganie wyłudzaniu i podrabianiu oryginalnego sprzętu oraz wprowadzaniu do obrotu fałszywych kart i dekoderów; propagowanie wiedzy na temat szkodliwości piractwa telewizyjnego, dążenie do ukształtowania jednoznacznej postawy wobec kradzieży sygnału telewizyjnego, tj. postrzegania go jako przestępstwa; organizowanie i prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla policjantów oraz prokuratorów.
W ramach szkoleń dla organów ścigania Stowarzyszenie zorganizowało 73 szkolenia dla policjantów z Wydziałów dw. z Przestępczością Gospodarczą, 57 szkoleń dla prokuratorów i 55 szkoleń dla Policji w Szkołach Policji, w tym wielokrotnie w Szkole Policji w Słupsku. Stowarzyszenie przeprowadziło do tej pory cztery kampanie edukacyjne. Ich celem było upowszechnianie wiedzy o tym, że kradzież sygnału telewizyjnego jest przestępstwem. Działania promowały legalne korzystanie z usług telewizji płatnych. Tematyka spotkania obejmowała także międzynarodowe przykłady walki z piractwem oraz zagrożenia wynikające z trasgraniczności tego procederu. Natomiast panel spotkania „Piractwo telewizyjne jako przykład przestępczości intelektualnej. Myśl przewodnia konferencji skupiała się na najważniejszych wyzwaniach branży telewizyjnej, związanej z istnieniem piractwa, ekonomicznych i prawnych aspektach tego procederu, a także postawach i próbach zmiany nastawienia społecznego do kradzieży własności intelektualnej.


Przedstawiciele Stowarzyszenia SYGNAŁ od wielu lat współpracują ze Szkołą Policji w Słupsku. Wymiernym efektem tej współpracy są cykliczne szkolenia z zakresu walki z piractwem telewizyjnym. Wieloletnie kontakty zostały sformalizowane w marcu tego roku podpisaniem porozumienia o współpracy między Szkołą Policji w Słupsku i Stowarzyszeniem "Sygnał" więcej na ten temat.

(14.5.2012)

Powrót na górę strony