Aktualności

Kryminalistyk na emeryturze

image W obecności Komendanta Szkoły oraz kadry kierownicze odbyła się uroczystość pożegnania podinsp. Andrzeja Scheila, starszego wykładowcy Zakładu Służby Kryminalnej, który jutro, 30 kwietnia, kończy służbę w Policji.

Podinsp. Andrzej Scheil służbę rozpoczął w listopadzie 1986 roku w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Słupsku. Po ukończeniu szkoły oficerskiej w maju 1990 roku podjął służbę na stanowisku inspektora Wydziału Kryminalnego w Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Słupsku, skąd po blisko czterech latach przeszedł do służby w Wydziale Operacyjno–Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Słupsku.

Pracę dydaktyczną w Szkole Policji Andrzej Scheil rozpoczął w maju 1998 roku jako młodszy wykładowca Zakładu Kryminalistyki. Z tym Zakładem i realizowaną tematyką pozostał związany do końca, mimo zmian organizacyjnych dotyczących samego Zakładu, który w tej chwili jest częścią Zakładu Służby Kryminalnej.
Żegnany dziś emeryt przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego nauczyciela policyjnego od młodszego do starszego wykładowcy. W okresie swojej służby zarówno w Szkole, jak i wcześniej w jednostce terenowej był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany przez swoich przełożonych. Odznaczony został między innymi Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Honorową Odznaką Szkoły Policji w Słupsku.

W trakcie dzisiejszego spotkania w Izbie Tradycji, w podziękowaniu za długoletnią i godną służbę Komendant Szkoły insp. Jacenty Bąkiewicz uhonorował podinsp. Andrzeja Scheila okolicznościowym dyplomem i nagrodą rzeczową. Wspominano także różne anegdoty. Komendant Bąkiewicz zwrócił uwagę, że to właśnie on, jako kierownik Zakładu Kryminalistyki, przyjmował podinsp. Scheila do pracy a dziś żegna go po zakończeniu służby w Policji.

(29.4.2011)

Powrót na górę strony