Aktualności

Wśród europejskich policyjnych trenerów

image W międzynarodowym seminarium poświęconym aspektom szkolenia zawodowego policjantów oraz roli wykładowcy policyjnego w procesie szkolenia uczestniczył przedstawiciel słupskiej Szkoły Policji. Spotkanie policyjnych dydaktyków zostało zorganizowane stolicy Grecji - Atenach.

Oprócz wiedzy na temat europejskich standardów szkolenia dużo czasu poświęcono elementom decydującym o efektach nauczania, takim jak na przykład właściwe motywowanie do nauki, poprawne określanie celów szkoleniowych oraz możliwości wykorzystania europejskiej sieci e-net na potrzeby szkolenia i wymiany informacji wyższych oficerów Policji państw członkowskich.

Organizatorem szkolenia była Europejska Akademia Policji CEPOL i przedstawiciele Policji greckiej. Zorganizowanie szkolenie było doskonałą możliwością wzbogacenia wiedzy zawodowej uczestników, okazją nawiązania nowych kontaktów z przedstawicielami innych państw i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Szkołę Policji w Słupsku reprezentował podinsp. Bogusław Jaremczak.

(12.4.2012)

Powrót na górę strony