Aktualności

Piractwo (NIE) dozwolone

imageZwalczanie piractwa audiowizualnego w sieci internetowej - to temat szkolenia, w którym w ramach czasu wolnego od zajęć dydaktycznych mogli uczestniczyć słuchacze kursu podstawowego Szkoły Policji w Słupsku. Piractwo audiowizualne polega m. in. na nielegalnym ściąganiu, udostępnianiu i rozpowszechnianiu za pomocą wszelkiego rodzaju serwisów treści audiowizualnych w postaci filmów.

Problematyka piractwa od wielu lat stanowi istotny problem organizacji chroniących prawa do filmów, organów ścigania i samych pokrzywdzonych. Szkody powodowane przez proceder nielegalnego kopiowania i rozpowszechniania filmów liczone są w milionach złotych. Cierpią na tym nie tylko dystrybutorzy, ale także twórcy, reżyserzy, aktorzy i cały biznes filmowy. Trzeba jednak pamiętać, iż nie każde ściągnięcie z internetu pliku wideo jest przestępstwem. Według prawa polskiego odpowiadamy karnie za udostępnienie i rozpowszechnienie filmu, ale nie za same ściągnięcie jego z Internetu.

Zajęcia z zakresu nielegalnego udostępniania i rozpowszechniania za pomocą różnego rodzaju serwisów internetowych treści audiowizualnych w postaci filmów przeprowadzone zostały przez przedstawiciela Fundacji Ochrony Twórczości Audiowizualnej (FOTA). Fundacja prowadzi akcje informacyjne w celu promocji znajomości oraz przestrzegania praw autorskich i pokrewnych, a także zajmuje się organizowaniem seminariów i szkoleń mających na celu poprawę wiedzy w zakresie prawa regulującego działanie rynku audiowizualnego.

Mariusz Kaczmarek
dyrektor Fundacji Ochrony Twórczości Audiowizualnej
"FOTA"
  (pobierz)

Podczas szkolenia przedstawiciel Fundacji Ochrony Twórczości Audiowizualnej przedstawił policjantom sposoby rozpoznawania mechanizmów działania i rozpoznawania wybranych stron internetowych, które oferują bądź to filmy w tzw. streamingu bądź to poprzez zamieszczenie na stronie portalu „głębokiego” linku - odnośniki linku, za pomocą którego można pobrać nielegalnie materiał filmowy na twardy dysk własnego komputera.

W trakcie spotkania poruszono problematykę ochrony znaków towarowych firmy SONY, która wytwarza konsole do gier PlayStation oraz przedstawiono techniczne aspekty dotyczące obchodzenia skutecznych technicznych zabezpieczeń w konsolach. Jednocześnie w trakcie wykładu przedstawione zostały kwestie prawne odpowiedzialności karnej za udostępnianie i rozpowszechnianie treści audiowizualnych w postaci filmów. Zachowania takie wyczerpują znamiona czynów określonych w art. 116 ust.1-4 ustawy o prawie autorskim i prawie pokrewnym.

W trakcie wykładu przedstawione zostały także kwestie prawne odpowiedzialności karnej za oznaczanie i wprowadzanie do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi, chronionymi prawnie i zastrzeżonych przez firmy (art. 305 ust.1 ustawy-prawo własności przemysłowej) oraz aspekty prawne pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób z art. 1181 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawie pokrewnym: wytwarzanie urządzeń lub ich komponentów przeznaczonych do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych zabezpieczeń przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, dokonywanie obrotu niedozwolonymi urządzeniami lub ich komponentami, reklamowanie niedozwolonych urządzeń lub ich komponentów w celu sprzedaży lub najmu.

Zajęcia zostały zorganizowane przez Zakład Służby Kryminalnej w ramach działalności „Koła Prawno – Kryminalistycznego”, którego współopiekunem jest podinsp. Andrzej Osiński.

(19.3.2012)

Powrót na górę strony