Aktualności

Zastępca Komendanta dyrektorem Biura Logistyki KGP

imageKomendant Główny Policji mianował 27 lutego, na stanowisko Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, insp. Grzegorza Matuszewskiego zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, który nadzorował komórki organizacyjne wspomagające działalność Szkoły w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

Insp. Grzegorz Matuszewski służbę w Policji rozpoczął 11 stycznia 1984 roku w służbach finansowych Szkoły. Insp. Grzegorz Matuszewski przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego: od stanowisk wykonawczych do kierowniczych, zajmując kolejno stanowiska: kierownika Samodzielnej Sekcji Finansowej, naczelnika Wydziału Finansów, Głównego Księgowego na Samodzielnym Stanowisku oraz głównego księgowego – naczelnika Wydziału Finansów.

Ocena przebiegu służby insp. Grzegorza Matuszewskiego na różnych stanowiskach służbowych, jego wysokie kwalifikacje ogólne i zawodowe oraz bogate doświadczenie zawodowe dały gwarancję profesjonalnego wykonywania zadań na stanowisku zastępcy komendanta ds. administracyjno - gospodarczych Szkoły Policji w Słupsku, na które został mianowany w połowie lutego 2005 roku.
Bardzo rzetelny i profesjonalny w realizacji swoich obowiązków służbowych, w tym dysponowaniu środkami finansowymi jednostki, efektywnym planowaniu wydatków i przedsięwzięć finansowych Szkoły.

Prawidłowe zarządzanie finansami Szkoły corocznie skutkowało znacznymi oszczędnościami, a tym samym stwarzało i stymulowało możliwości rozwoju jednostki w zakresie przeprowadzanych inwestycji i remontów, a także wyposażaniu w niezbędny sprzęt. Był współautorem szeregu koncepcji usprawniających skuteczne zarządzania Szkołą, a jego wiedza i umiejętności oraz bogate doświadczenie zawodowe wykorzystywane były w pracach zespołów zadaniowych i programowych powoływanych przez Komendanta Szkoły i Komendanta Głównego Policji.

Postawa zawodowe insp. Grzegorza Matuszewskiego i zaangażowanie w służbie były podstawą do uhonorowania go Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

(9.3.2012)

Powrót na górę strony