Aktualności

Rzecznicy prasowi i instruktorzy strzelań

image Jak udzielać informacji mediom pod presją czasu a także jak profesjonalnie przeprowadzić szkolenie strzeleckie - wiadomości z tych zagadnień zdobywali w Słupsku policjanci, którzy uczestniczyli w kursie Doskonalenia Współpracy z Mediami oraz w kursie Instruktorów Strzelań Policyjnych.

Kurs Doskonalenia Współpracy z Mediami to specjalistyczne szkolenie, w którym uczestniczą oficerowie prasowi jednostek terenowych Policji. W trakcie siedmiu dni zajęć warsztatowych uczestnicy doskonalą swoje umiejętności między innymi w zakresie udzielania informacji dziennikarzom przez telefon, udzielania wywiadów w studio radiowym i występowania przed kamerą telewizyjną.

Policjanci uczestniczący w zajęciach podają też przykłady sytuacji własnych kontaktów z mediami i wspólnie z pozostałymi uczestnikami wypracowują sposoby radzenia sobie ze stresem w trudnej sytuacji związanej z odpowiedzią na zadawane przez przedstawicieli mediów pytania. Część zajęć poświęcona jest również autoprezentacji. Każdy z uczestników przedstawia własną autoprezentację, która jest nagrywana za pomocą kamery telewizyjnej a następnie omawiana pzez wszystkich uczestników szkolenia.


image Kolejne z zakończonych szkoleń specjalistycznych to kurs Instruktorów strzelań Policyjnych. Szkoła Policji Słupsku jako jedyna w Polsce prowadzi tego rodzaju szkolenie.

Aby przystąpić do szkolenia każdy uczestnik musiał zdać egzamin wstępny. Wynik pozytywny umożliwiał rozpoczęcie nauki. W ciągu czterech tygodni szkolenia w Słupsku 15 policjantów zdobyło wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat prowadzenia zajęć z wyszkolenia strzeleckiego. Zajęcia takie, w ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego, prowadzone są we wszystkich jednostkach Policji. Program tych zajęć zatwierdza corocznie Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji.

Na zakończenie kursanci przystępują do egzaminu; jest on przeprowadzany dwuetapowo. Składa się z dwóch części: egzaminu wiedzy i egzaminu umiejętności instruktorskich. Egzamin praktyczny polega na zaplanowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia strzeleckiego z określonego zagadnienia dla grupy policjantów.
Podczas zakończonej edycji szkolenia egzamin zdali wszyscy a średnia z całego szkolenia wyniosła 4,44. Dodatkowo w trakcie trwania kursu policjanci wspierali czynnie wykładowców Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego prowadząc w wolnym czasie konsultacje dla słuchaczy kursu podstawowego.

(27.6.2012)

Powrót na górę strony