Aktualności

Pieniądze z Uni Europejskiej dla Szkoły Policji

Logo programu.

Leonardo da Vinci - "Uczenie się przez całe życie".
Przeczytaj więcej informacji o programie.

Narodowa Agencję Programu Leonardo da Vinci, zaakceptowała wniosek aplikacyjny złożony przez Szkołę Policji Słupsku. Tym razem będzie to realizacja projektu pod nazwą „Bezpieczeństwo na drogach – wymiana doświadczeń źródłem wiedzy i dobrych pomysłów”. Projekt przewiduje zorganizowanie wymiany doświadczeń i zdobycie nowej wiedzy oraz nowych umiejętności praktycznych zwiększających kompetencje grupy wykładowców Szkoły Policji w Słupsku w dziedzinie ruchu drogowego, ze szczególnym ukierunkowaniem na formy i sposoby realizacji zajęć z tej problematyki.

Projekt zrealizowany zostanie w formie trzech tygodniowych wyjazdów - mobilności, 6 przedstawicieli słupskiej Szkoły Policji do Estońskiej Akademii Policji w Tallinie, Litewskiej Akademii Policji w Trokach oraz Wyższej Szkoły Zawodowej w Oranienburgu w Niemczech.
W ramach projektu, planujemy skorzystać z doświadczeń współpracujących z nami Policji trzech krajów w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji specjalistycznych kadry szkoleniowej odpowiedzialnej za realizację zajęć na kursie podstawowym i zajmującej się problematyką ruchu drogowego. W trakcie jego realizacji uczestnicy projektu będą mieli możliwość zapoznania się z teoretyczno-praktycznymi aspektami nauczania ruchu drogowego oraz będą mieli możliwość dokonania porównania stosowanych rozwiązań w sąsiednich krajach. Wartością dodaną projektu będzie przygotowana przez uczestników projektu koncepcja usprawnienia procesu nauczania i zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach.


Kwota dofinansowania projektu: 19.512 EUR.

Czas realizacji projektu: wrzesień 2012 - czerwiec 2013.


Realizacja projektu wymiany doświadczeń w tej dziedzinie przyczyni się do rozwoju kompetencji zawodowych uczestników – wykładowców, jak również do wzbogacenia procesu dydaktycznego w słupskiej Szkole Policji o nowe elementy taktyki pełnienia służby na drogach.
Jednym z głównych celów projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć praktycznych przygotowujących do pełnienia przez policjantów służby na drogach oraz wypracowania form zapobiegania negatywnym zdarzeniom drogowym.
Dzięki obserwacji zagranicznych rozwiązań w zakresie organizacji i prowadzenia tego rodzaju zajęć uczestnicy wymiany zyskają nowe doświadczenia przydatne przy realizacji codziennych zajęć szkoleniowych z policjantami. Nabędą nowe umiejętności w zakresie praktycznych aspektów pełnienia służby na drogach i przygotują materiały szkoleniowe na potrzeby realizacji wspomnianych kursów oraz na potrzeby polskiej Policji przygotują koncepcje zwiększające bezpieczeństwo na drogach. Dzięki wizytom w różnych policjach dokonać będzie można porównania najlepszych stosowanych u nich rozwiązań i podjąć się próby adaptacji sprawdzonych praktyk do polskich realiów, w tym implementacji najlepszych, zaobserwowanych rozwiązań do systemu szkolenia.

Partnerzy projektu - podobnie jak Szkoła w Słupsku zajmują się szkoleniem zawodowym policjantów przygotowując ich do wykonywania obowiązków służbowych. U wszystkich partnerów problematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym odgrywa kluczową rolę w przygotowaniach policjantów do właściwego pełnienia służby i do pracy w charakterze funkcjonariusza publicznego odpowiedzialnego za bezpieczeństwo na drogach. Wszystkie instytucje są gwarantem wysokiej jakości szkolenia posiadając duże doświadczenie w tej dziedzinie. Temat projektu zasługuje na poważne potraktowanie ze względu na rosnące w kraju statystyki ilości wypadków i zwiększającej się liczby ofiar śmiertelnych na drogach. Tylko w ubiegłym roku na polskich drogach zginęło ponad 4500 osób.

Projekt wymiany doświadczeń planujemy zrealizować w okresie od września do czerwca przyszłego roku. Natomiast wizyty u partnerów zagranicznych planowane są na: listopad, grudzień i styczeń, w formie tygodniowych pobytów.
Wyjazdy zaplanowane w projekcie poprzedzone zostaną przygotowaniem kulturowym, pedagogicznym i językowym. Idea projektu łączy w sobie zarówno koncepcję osobistego rozwoju zawodowego uczestników, jak i poprawę systemu kształcenia zawodowego policjantów przez wprowadzanie nowych rozwiązań i dobrych praktyk zaobserwowanych w instytucjach partnerskich. Ponadto zdobyte doświadczenia zaprocentują w tworzeniu lepszych programów prewencyjnych zwiększających bezpieczeństwo na polskich drogach.

Zagraniczni partnerzy projektu

     image
     Akademia Policji w Tallinie
Estonia
     image
     Akademia Policji w Trokach
Litwa
     image
     Szkoła Policji w Oranienburgu
Niemcy

(31.5.2012)

Powrót na górę strony