Aktualności

Policjanci w sądzie.

image Plutony policjantów – słuchaczy słupskiej Szkoły Policji uczestniczą w rozprawach odbywających się w sądach. To dodatkowy rodzaj zajęć, dzięki którym policjanci lepiej przyswoją sobie wiedzę dotyczącą pracy wymiaru sprawiedliwości.

W sali rozpraw młodzi policjanci zapoznają się z poszczególnymi etapami postępowania sądowego, między innymi: z wokandą rozpraw, sprawdzeniem obecności osób wezwanych (świadkowie, biegli, tłumacze) i sposobem przeprowadzania poszczególnych czynności dowodowych. Słuchacze nie tylko w teorii, ale także w praktyce poznają rozmieszczenie na sali poszczególnych uczestników postępowania: składu orzekającego, oskarżyciela, obrońcy, oskarżonego i publiczności. Wykładowcy Szkoły przedstawiają także słuchaczom zasady zachowania się podczas rozprawy.

- Takie wizyty młodych policjantów pozytywnie wpływają na ich wiedzę. Wiedza teoretyczna zdobyta na zajęciach najlepiej utrwala się podczas zajęć praktycznych w sądzie. Właśnie tutaj słuchacz sam może ocenić jak bardzo przydatne są mu wiadomości z zakresu prawa, które przekazujemy w Szkole - mówi wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej- podinsp. Andrzej Osiński. - Ponadto podczas takich zajęć policjanci mogą oswoić się z salą rozpraw, każdy z nich wcześniej czy później trafi na salę rozpraw w charakterze świadka albo będzie wykonywał czynności związane z doprowadzeniem osób zatrzymanych bądź aresztowanych - dodaje wykładowca.

Dzięki obecności na sali rozpraw słuchacze poznają cały przebieg postępowania sądowego od chwili ujawnienia lub zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego, sporządzenia notatki urzędowej oraz protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa aż do chwili rozprawy w sądzie i ogłoszenia wyroku.

Słuchacze obserwują pracę sędziego, ławników, obrońców i prokuratora, zwracają w szczególności uwagę na zachowanie się świadków i postawę policjantów uczestniczących w procesie. Dzięki obecności na sali rozpraw młodzi policjanci poznają cały tok postępowania od chwili ujawnienia czynu zabronionego i sporządzenia dokumentacji z czynności do chwili rozprawy w sądzie i ogłoszenia wyroku.
Z opinii samych policjantów widać, że takie wyjścia na rozprawy są doskonałym uzupełnieniem procesu dydaktycznego.(2.02.2011)

Powrót na górę strony