Aktualności

Przed wyjazdem na misję

image 129 policjantów z kolejnej zmiany Jednostki Specjalnej polskiej Policji prowadzi ćwiczenia zgrywające w Szkole Policji w Słupsku. Przed wyjazdem na Bałkany policjanci doskonalą procedury, które na co dzień wykonywane będą w Kosowie.

W trakcie miesięcznych zajęć policjanci ćwiczą między innymi blokady dróg, kontrolę tłumu, przeszukania dużych pomieszczeń, blokady mostów oraz rozdzielanie zwaśnionych grup etnicznych. Jednostka Specjalna polskiej Policji jest jedną z dwóch tego typu jednostek stacjonujących na terenie Kosowa. Oprócz Polski jednostkę specjalną policji wystawia na Bałkanach Rumunia.
Wszystkie policyjne formacje są przygotowane do prowadzenia działań z udziałem plutonów pochodzących z różnych krajów. Wśród zadań, które stoją przed polskimi policjantami są między innymi konwoje polityków i osób duchownych, zabezpieczanie więzień i aresztów, ochrona procesów sądowych szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz wsparcie lokalnych jednostek prowadzących kontrolę graniczną w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa, głównie na granicy Kosowa z Serbią i Czarnogórą.

Policjanci, którzy wyjadą do Kosowa to 19 zmiana kontyngentu. Od grudnia 2008 polscy policjanci nie służą już pod flagą Narodów Zjednoczonych. Organizację i administrację misji przejęła Unia Europejska. Zmieniło się także miejsce stacjonowania polskich policjantów. Polacy przebywają obecnie w Prisztinie, stolicy Kosowa, w bazie włoskich karabinierów.
Państwa powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii cały czas borykają się z konfliktami etnicznymi. Prowincja Kosowo, na terenie której stacjonuje polska Jednostka Specjalna Policji, w lutym 2008 roku ogłosiła jednostronnie niepodległość. Z sytuacją taką nie chce pogodzić się Serbia, dla której Kosowo jest prowincją autonomiczną. Niejednoznaczna sytuacja polityczna jest dodatkowym źródłem konfliktów pomiędzy kosowskimi Albańczykami i Serbami.

Dowódcą delegowanych policjantów, którzy wyjadą do Kosowa jest podinsp. Tomasz Miciukiewicz a jego zastępcą podinsp. Paweł Zawadzki. Tak jak w poprzednich rotacjach, w 19 zmianie znajdują się także kobiety. Na misję wyjedzie 111 policjantów i 4 policjantki, pozostali stanowić będą rezerwę kadrową. Wśród policnatów znajduje się także dwóch funkcjonariuszy ze Szkoły Policji w Słupsku oraz trzech policjantów ze słupskiej Komendy Miejskiej.

Zakończenie ćwiczeń i oficjalne pożegnanie kontyngentu zaplanowano na 13 maja. Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną szkołą policyjną w kraju kształcącą policjantów wykonujących zadania w misjach pokojowych na całym świecie.

(15.4.2011)

Powrót na górę strony