Aktualności

Praktycznie o daktyloskopii

imageJak działa kabina do zdjęć sygnalitycznych oraz w jaki sposób prawidłowo zabezpieczyć odbitki linii papilarnych na miejscu zdarzenia - to temat kolejnych zajęć pozaprogramowych, w jakich mogli uczestniczyć członkowie „Koła Prawno-Kryminalistycznego” działającego w Szkole Policji w Słupsku.

Człowiek szybko zorientował się, że dziwne wzory umiejscowione na palcach dłoni są różne dla każdego z nas. Podczas badań archeologicznych prowadzonych na terenie Egiptu w usytuowanych tam piramidach odnajdywano odciśnięte w glinie odciski palców - prawdopodobnie budowniczych. W starożytnej Babilonii odciskiem kciuka potwierdzano zawarcie umów handlowych.
Lista nazwisk osób, które wniosły wiele do daktyloskopii jest bardzo długa, jednak najczęściej z daktyloskopią kojarzy się nazwisko sir Francisa Galtona. To on w 1882 roku w pozycji „Fingerprints” sklasyfikował zasady daktyloskopii określając właściwości linii papilarnych:

               • niepowtarzalność  - indywidualny układ dla każdej osoby,
               • niezmienność  - przez całe życie układ pozostaje taki sam,
               • nieusuwalność  - odtwarzają się wraz z naskórkiem w pierwotnym kształcie.

Od tego momentu daktyloskopia staje się powszechnie wykorzystywaną przez policję techniką śledczą umożliwiającą ustalenie sprawcy czynu zabronionego. W 1901 roku w Scotland Yardzie powstaje pierwsze Biuro Daktyloskopijne. Już kilka lat później daktyloskopia jest wykorzystywana przez FBI. Początkowo proces identyfikacji trwał wiele godzin, a nawet dni i nie zawsze dawał pozytywne rezultaty. Sytuacja uległa zmianie około roku 1970 z chwilą powszechnego zastosowania komputerów. W 1980 japońska Agencja Policji wprowadza do użytku AFIS (Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej), który dzisiaj wykorzystywany jest przez organy ścigania na całym świecie.
W chwili obecnej porównanie zabezpieczonych na miejscu zdarzenia śladów z danymi w bazie AFIS trwa kilkanaście minut, a system dostępny jest dla wszystkich jednostek Policji przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku.

Po części teoretycznej - w ramach zajęć praktycznych - słuchacze sporządzali karty daktyloskopijne oraz wykonywali zdjęcia w kabinie do fotografii sygnalitycznej. Następnie prowadzący zajęcia asp.szt. Paweł Dołowy zaprezentował liczne materiały filmowe i fotograficzne obrazujące zakres czynności podejmowanych przez technika kryminalistyki na miejscu m.in. wypadku drogowego i oględzin zwłok oraz zasady, jakich należy przestrzegać podczas wykonywania czynności na miejscu zdarzenia.
W trakcie zajęć kilkakrotnie podkreślano, iż w większości przypadków to właśnie policjanci komórek patrolowo-interwencyjnych, jako pierwsi podejmują czynności na miejscu przestępstwa - w takich właśnie komórkach pracować będą słuchacze, którzy zakończą szkolenie podstawowe w Słupsku. Błędy popełniane na etapie zabezpieczania śladów utrudniają lub wręcz uniemożliwiają wykrycie sprawcy czynu zabronionego.

Szkolenie z zakresu daktyloskopii przygotował podkom. Przemysław Kaczorowski - wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej oraz asp.szt. Paweł Dołowy - technik kryminalistyki z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

(20.3.2012)

Powrót na górę strony