Aktualności

Turniej Wiedzy Prewencyjnej zakończony

image Propagowanie rozwoju i doskonalenia zawodowego z zakresu wiedzy prewencyjnej to jeden z celów, jakie przyświecają VII edycji Turnieju Wiedzy Prewencyjnej. Udział w nim biorą słuchacze kursu podstawowego. Dziś finał.

Swoją wiedzą mogą wykazać się słuchacze, którzy za niespełna miesiąc kończą szkolenie podstawowe w słupskiej Szkole Policji. Pierwszym etapem, który odbywał się wczoraj, był test wiedzy składający się z 30 pytań obejmujących swoim zakresem między innymi: legitymowanie, użycie środków przymusu bezpośredniego, kontrolę osobistą a także pełnienie służby patrolowej.
Do drugiego etapu, który odbędzie się dzis po południu, zakwalifikowało się 20 osoób, które uzyskały najlepsze wyniki. Policjanci zmierzą się dziś z dwoma zadaniami. Pierwsze polegać bedzie na pisemnym opisaniu czynności, które musi wykonać policjant w trakcie przeprowadzanej interwencji. W zadaniu drugim każdy z uczestników otrzyma przykładową dokumentację, w której celowo popełniono określoną ilość błędów. Zadaniem każdego uczestnika będzie wychwycenie i wskazanie wszystkich nieprawidłowości.


Finał

imageKonkurencje turniejowe - test wiedzy oraz dwa zadania praktyczne pokazały, że uczestnicy dysponują dużym poziomem wiedzy prewencyjnej. Największą trudność sprawiło uczestnikom pierwsze zadanie praktyczne, polegające na pisemnym wskazaniu na podstawie założenia czynności, które powinien wykonać policjant przeprowadzający interwencję. Maksymalną liczbę punktów w tej konkurencji zdobył jedynie zwycięzca TWP - post. Franciszek Mroczek z kompanii III pluton 2. Uczestnicy dobrze radzili sobie natomiast z drugim zadaniem praktycznym i prawidłowo wskazywali większość zawartych w protokole zatrzymania osoby błędów. Po trzech konkurencjach wyłoniono zwycięzcę, natomiast o 2 i 3 miejsce musiała odbyć się dodatkowa walka, gdyż kolejnych trzech uczestników uzyskało taką samą liczbę punktów.
Dogrywka polegała na udzieleniu odpowiedzi na dwa zadane przez komisję turniejową pytania. Najlepiej w dogrywce poradził sobie post. Paweł Sadłowski z Kompanii VI pluton 4, który zajął 2 miejsce w klasyfikacji końcowej. Trzecie miejsce zajął post. Michał Olędzki z kompanii II pluton 2. O miejsce na podium walczył z nimi post. Michał Kondratiuk z kompanii I pluton 4, który ostatecznie zajął 4 miejsce.

Turniej Wiedzy Prewencyjnej daje uczestnikom możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu przedmiotów prewencyjnych oraz pokazuje w jakich obszarach słuchacze muszą uzupełnić swoje wiadomości, aby jak najlepiej przygotować się do egzaminu kończącego szkolenie podstawowe- mówi kom. Sebastian Kamiński z Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego, pomysłodawca i organizator Turnieju Wiedzy Prewencyjnej. VII edycja potwierdziła wysoki poziom przygotowania słuchaczy.

(aktualizacja - 26.4.2012)

Powrót na górę strony