Aktualności

Cyberprzestępczość głównym tematem TAPT

image„Nullum est iam dictum, quo non sit dictum prius” (Nie ma takiej rzeczy powiedzianej, która nie zostałaby już powiedziana wcześniej) - to temat wiodący 15 edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej. W spotkaniu tym uczestniczył też wykładowca słupskiej Szkoły Policji.

TAPT to najbardziej prestiżowa w Polsce międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona przestępczości w Internecie. W spotkaniu zorganizowanym Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i przedstawicieli portalu allegro.pl udział wzięli policjanci, funkcjonariusze innych służb o charakterze policyjnym, a także przedstawiciele firm komputerowych, prokuratorzy, biegli sądowi, naukowcy i eksperci odpowiedzialni za bezpieczeństwo sieci internetowej. Szkołę Policji w Słupsku reprezentował podinsp. Andrzej Osiński, wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej.

Oprócz tematu wiodącego podczas konferencji poruszono zagadnienia dotyczące wykrywania i zabezpieczania dowodów „cyberprzestępstw” i innych przestępstw, popełnianych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Konferencja stanowiła podsumowanie tego, co przez 15 lat wiadomo było na temat nieustannego rozwoju nowoczesnych technologii teleinformatycznych, trudności z przewidzeniem kierunków jej rozwoju i tego, co przewiduje się w najbliższym czasie w sferach dotychczas pomijanych, jako najważniejszy znak naszych czasów.

Tematyka konferencji skupiła się wokół takich zagadnień, jak: historia i trendy cyberprzestepczości; wpływ technologii na bezpieczeństwo teleinformatyczne i elektronicznych instrumentów płatniczych; ujawnianie, pozyskiwanie, zabezpieczanie i analiza dowodów cyfrowych, także współpraca publiczno-prywatna w zwalczaniu cyberprzestępczości i monitorowanie zagrożeń w Internecie.

(29.5.2012)

Powrót na górę strony