Aktualności

Instruktorzy technicznych środków wzmocnienia

58 policjantów z wszystkich Komend Wojewódzkich Policji oraz ze szkół policyjnych w Katowicach i Słupsku zakończyło zajęcia na specjalistycznym kursie instruktorów technicznych środków wzmocnienia. Szkoła Policji w Słupsku jest aktualnie jedyną placówką w kraju prowadzącą tego typu szkolenia dla policjantów.

    

Najbardziej charakterystyczne środki wzmocnienia wykorzystywane przez polską Policję to: armatki wodne, ręczne granatniki zespolone oraz ręczne i automatyczne wyrzutnie granatów łzawiących. Zakończona właśnie edycja kursu związana jest między innymi z przygotowaniami Polski do turnieju Euro 2012.
Program kursu miał na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie policjanta do wykonywania czynności w służbie prewencyjnej: obsługi i konserwacji technicznych środków wzmocnienia znajdujących się na wyposażeniu oddziałów prewencji Policji oraz samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych z policjantami pełniącymi służbę z wykorzystaniem technicznych środków wzmocnienia.

    

Sam program szkolenia instruktorów został opracowany w 2007 roku w słupskiej Szkole Policji. W murach naszej placówki obradował zespół powołany przez Komendanta Głównego Policji, w skład tego zespołu wszedł także ówczesny ekspert Szkoły Policji podinsp. Witold Bukowski (obecnie dowódca Oddziałów Prewencji Policji w Gdańsku).
Od zakończenia II wojny światowej do roku 2007 szkolenia z tego zakresu prowadzone były przy współudziale specjalistów wojskowych. Ponieważ charakter zdarzeń, w których wykorzystywane są techniczne środki wzmocnienia zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, zaistniała potrzeba opracowania nowego programu szkolenia instruktorów tej specjalności. Aktualny, typowo policyjny program, jest dostosowany do realiów policyjnej służby. Sugestie i uwagi do programu przekazywali policjanci z jednostek liniowych, którzy w codziennej służbie wykorzystują tego rodzaju sprzęt.

Oprócz zajęć teoretycznych, które odbywały się w murach najstarszej Szkoły Policji w kraju, policjanci uczestniczyli również w zajęciach poligonowych, a także gościli w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku, gdzie mogli zapoznać się z wykorzystywanymi aktualnie technicznymi środkami wzmocnienia. W programie zajęć znalazła się także wizyta na stadionie PGE Arena, podczas której uczestnicy kursu mogli dowiedzieć się jak przygotowano się do utrzymania porządku podczas meczu oraz gdzie w obiekcie przewidziano dyslokację sił policyjnych.

Kurs instruktorów technicznych środków wzmocnienia organizowany był ostatnio trzy lata temu. Wyszkoleni, podczas zakończonej właśnie edycji, instruktorzy organizować będą teraz podobne kursy w macierzystych Komendach Wojewódzkich przekazując zdobytą w Słupsku wiedzę.

(2.03.2011)

Powrót na górę strony