Aktualności

Z niesłyszącymi o bezpieczeństwie w Internecie

image O cyberprzemocy i potencjalnych zagrożeniach, na jakie mogą natknąć się w internecie dzieci i młodzież mówiona podczas spotkania policjantami w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sławnie; część prelekcji wygłosili słuchacze Szkoły Policji w Słupsku.

Cyberprzemoc to zagadnienie, które coraz częściej omawiane jest przez przedstawicieli instytucji pracujących z młodzieżą. Powodem jest niebezpieczeństwo, jakie się za nim kryje. W dobie rozwoju technik informatycznych zwiększa się ryzyko patologicznych zachowań przejawiających się w sieci. Choć internet w znacznym stopniu ułatwia życie współczesnego człowieka to tak, jak każde dobro, bywa wykorzystywany przez nieodpowiedzialnych ludzi do czynów niezgodnych z prawem.
Na spotkaniu omówiono przede wszystkim sposoby chronienia się przed cyberprzemocą i postępowania w przypadku ujawnienia jej przypadków w sieci. Z uwagi na to, że wielu uczestników spotkania to osoby niesłyszące, przedstawiono prezentację multimedialną, a pomocy przekazie informacji udzieliła jedna z nauczycielek, która tłumaczyła wypowiedzi na język migowy.

Spotkanie poprowadził policjant z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie przy pomocy słuchaczy Szkoły Policji, którzy w tym czasie odbywali na terenie miasta zajęcia praktyczne. Spośród 60 uczestników spotkania większość stanowili niesłyszący uczniowie Gimnazjum i Technikum funkcjonującego w ramach Ośrodka Szkolno wychowawczego w Sławnie.

(25.6.2012)

Powrót na górę strony