Aktualności

Współpraca ponad granicami - kolejna aplikacja

image Kolejny wniosek aplikacyjny do tegorocznego konkursu projektów edukacyjnych „Leonardo da Vinci” przygotował Zespół Wsparcia Dydaktycznego. To drugi wniosek przygotowany w naszej w Szkole w przeciągu kilku tygodni.

Tym razem chodzi o wniosek do konkursu projektów partnerskich „English manual and interactive materials for police officers as a source of developing language skills", co należy przetłumaczyć jako „Podręcznik Języka angielskiego i inne materiały interaktywne dla policjantów podnoszące umiejętności językowe.
Zgodnie z założeniami tego typu projektów musi w nich uczestniczyć co najmniej trzech partnerów z różnych krajów europejskich, co nadaje konkursowi wymiar ogólnoeuropejski.

Do zaproponowanego przez Szkołę Policji w Słupsku tematu przystąpiła Akademia Policji w Estonii i Akademia Policji w Trokach. W dziedzinie projektów unijnych z tymi jednostkami współpraca międzynarodowa szkoły układa się bardzo dobrze. W ogólnej koncepcji projektu przewidziano szereg trójstronnych spotkań przeznaczanych na prace nad wspomnianym podręcznikiem i dodatkowymi materiałami interaktywnymi. Ostatecznym efektem może być przydatny podręcznik języka angielskiego dla policjantów poświęcony problematyce czysto zawodowej z całą paletą słownictwa zawodowego.

Logo programu.

Leonardo da Vinci - "Uczenie się przez całe życie".
Przeczytaj więcej informacji o programie.

Wniosek aplikacyjny dotyczy finansowania projektu w wysokości 42.000 euro, z czego dla Szkoły Policji w Słupsku – 15.000. Przewidywany termin realizacji projektu to czas od początku września 2012 roku do czerwca roku 2014.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że cały wniosek aplikacyjny przygotowany został przez Zespół wsparcia Dydaktycznego w języku angielskim, co wymagało nie tylko wiedzy merytorycznej, ale również umiejętności i doświadczenia językowego. Rozstrzygnięcie konkursu w czerwcu bieżącego roku, mamy nadzieję pomyślne dla naszej szkoły.

(28.2.2012)

Powrót na górę strony