Aktualności

Niemieccy logistycy w Słupsku

image Delegacja kadry kierowniczej pionu logistycznego Wyższej Zawodowej Szkoły Policji Brandenburgii w Oranienburgu gościła z kilkudniową wizytą w słupskiej Szkole Policji. Obie placówki szkolnictwa policyjnego współpracują ze sobą od kilkunastu lat.

Wizyta zagranicznych gości rozpoczęła się od wykładu połączonego z prezentacją struktury polskiej Policji oraz zasad funkcjonowania naszej Szkoły Policji w Słupsku w strukturze całej polskiej Policji. Niemieccy policjanci mieli ponadto możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem, strukturą i zadaniami Szkoły w zakresie logistycznym. Uczestniczyli w cyklu wykładów dotyczących działalności związanej z dyscypliną służby i pracy, organizacją oraz prowadzeniem systemu rachunkowości Szkoły. Goście xapoznali się również z zadaniami inwestycyjno-remontowymi i gospodarką mieszkaniową.
Podczas paneli dyskusyjnych omówiono nadzór nad sprawnością techniczną nieruchomości oraz prawidłową eksploatacją obiektów i urządzeń Szkoły. Przedstawiono zakres prowadzenia gospodarki materiałowo-technicznej i magazynowej oraz zaopatrzenia w sprzęt i materiały w Szkole.

Realizacja wymian słuchaczy policyjnych szkół z Oranienburga i Słupska nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego, którego udzieliła Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Fundacja od kilku lat wspomaga wymiany szkoleniowe polskich i niemieckich policjantów ze Szkoły Policji w Słupsku i Wyższej Zawodowej Szkoły Policji Landu Brandenburgia w Oranienburgu.

W ramach programu zbliżenia kulturowego wykładowcy Wyższej Zawodowej Szkoły Policji Brandenburgii w Oranienburgu gościli również w Gdańsku, gdzie zwiedzili wystawę dotyczącą ruchu ”Solidarność” i historii Stoczni Gdańskiej oraz zapoznali się z strukturą i zasadami funkcjonowania Wojewódzkiego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Gdańsku. Spostrzeżenia oraz informacje uzyskane od policjantów niemieckich wykorzystane zostaną przy organizacji kolejnych przedsięwzięć międzynarodowych.

Słupska Szkoła Policji oraz Wyższa Zawodowa Szkoła Policji w Oranienburgu co dwa lata określają ramy współpracy, podpisując obustronne porozumienie o dalszej współpracy. Realizacją postanowień porozumienia zajmuje się Zespół Wsparcia Dydaktycznego, koordynując takie zadania jak: wymiany słuchaczy, wymiany wykładowców, organizacje wspólnych seminariów dotyczących polskiego i zagranicznego prawa oraz warsztatów dla policjantów jednostek przygranicznych.

(28.6.2012)

Powrót na górę strony