Aktualności

Zdecydowane NIE piratom telewizyjnym

imageSzkolenie z zakresu zwalczania piractwa telewizyjnego - to temat fakultatywnych zajęć, w których mogli uczestniczyć słuchacze kursu podstawowego słupskiej Szkoły Policji. Piractwo telewizyjne to wszelkie formy kradzieży sygnału telewizyjnego, zarówno w sieciach kablowych, jak i na platformach cyfrowych (satelitarnych).

Kradzież sygnału jak każda kradzież polega na przywłaszczeniu cudzej własności, w tym wypadku własności intelektualnej. Piractwu telewizyjnemu towarzyszy brak świadomości widzów, że jest ono naruszeniem prawa, że jest przestępstwem; co gorsza, piractwo jest w Polsce społecznie tolerowane. Dla wielu osób to przejaw sprytu i zaradności.

Zajęcia z zakresu sposobów walki z kradzieżą sygnału telewizyjnego zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych "Sygnał" współpracujące z Komendą Główną Policji, jednostkami terenowymi Policji oraz prokuraturą. Organizacja upowszechnia informacje o szkodliwości i skutkach piractwa telewizyjnego oraz promuje uczciwość w obrocie sygnałem telewizyjnym. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest walka ze społecznym przyzwoleniem na kradzież sygnału TV.

- Podczas spotkania omówione zostały ustawowe znamiona przestępstw zawarte w ustawie z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usługach świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. Nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) - mówi organizator szkolenia podinsp. Andrzej Osiński z Zakładu Służby Kryminalnej. - Ponadto przedstawiciel stowarzyszenia zaprezentował sposoby kradzieży sygnału, do którego dochodzi najczęściej poprzez modyfikację kart, nielegalne wpięcia do telewizji kablowych, nielegalne promowanie urządzeń niedozwolonych (w Internecie, prasie, giełdach i bazarach), nielegalne rozpowszechnianie programów telewizyjnych w pubach, hotelach i sieciach telewizji kablowych oraz poprzez niedozwolone udostępnianie programów (poprzez splittery i sharing) - dodaje wykładowca.

Obecnie najczęściej stosowaną formę kradzieży sygnału telewizyjnego określa się terminem ”sparing”. Sharing polega na pirackim odbiorze płatnych programów telewizyjnych przez Internet w wyniku podziału sygnału z jednej karty na wielu odbiorców. Warunkiem umożliwiającym udział w procederze jest posiadanie stałego dostępu do Internetu, odpowiedniego oprogramowania, dekodera oraz specjalnego urządzenia emulującego kartę w dekoderze.

Cykliczne spotkania ze słuchaczami Szkoły Policji w Słupsku pod patronatem stowarzyszenia "Sygnał" mają duży wpływ na podnoszenie świadomości prawnej wśród młodych policjantów, co w przyszłości zostanie wykorzystane w działaniach organów ścigania w zakresie wykrywania i przeciwdziałania kradzieży sygnału telewizyjnego. Zajęcia zostały zorganizowane przez Zakład Służby Kryminalnej w ramach działalności Koła Prawno-Kryminalistycznego, którego współopiekunem jest podinsp. Andrzej Osiński.

(13.3.2012)

Powrót na górę strony