Aktualności

NIE! dla podróbek

image Słuchacze słupskiej Szkoły Policji zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczącą ujawniania, zapobiegania i zwalczania przestępczości intelektualnej, w tym zjawiska piractwa przemysłowego. W auli Szkoły odbyło się kolejne, fakultatywne szkolenie z zakresu prawnej ochrony znaków towarowych. Tym razem swoimi doświadczeniami w walce z piractwem podzielili się specjaliści z Levi Strauss Poland.

Przepisy prawne dotyczące ochrony znaków towarowych stanowią część gałęzi prawa określanej mianem prawa na dobrach niematerialnych lub prawa własności intelektualnej. W skład prawo własności intelektualnej wchodzi cała gama różnych dziedzin prawa m. in. takich jak: prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej, prawo antymonopolowe i inne. W systemie ochrony dóbr materialnych ochrona znaków towarowych odgrywa priorytetową rolę z uwagi renomę takich znaków towarowych firm, jak na przykład Levi Strauss.
Z posiadanego przez Policję rozpoznania, zagrożenie krajowego i zagranicznego rynku produkcja i podaż pirackich wyrobów obejmuje następujące obszary piractwa: piractwo fonograficzne, piractwo komputerowe, wideopiractwo i piractwo przemysłowe.

Piractwo przemysłowe jako swoisty rodzaj przestępczości intelektualnej obejmuje produkcję i wprowadzanie do obrotu podrobionych wyrobów, nanoszenie zastrzeżonych znaków towarowych na wyroby niemarkowe oraz kradzież wzorów użytkowych i produkcja wyrobów objętych zastrzeżeniami patentowymi. Do dominujących form piractwa należy nielegalny import podrobionych produktów markowych firm, zakup wyrobów niemarkowych, a następnie oznakowanie ich cechami znanych firm w celu wprowadzenia nabywcy w błąd.
Powszechnym mechanizmem przy nielegalnym wprowadzaniu podrobionych wyrobów jest także sprzedaż internetowa podrobionych wyrobów, które są oferowane jako wyroby markowych firm lub podobne do nich. Dopiero bezpośredni kontakt klienta z produktem umożliwia stwierdzenie, że jest to wyrób podrobiony.

Zajęciom poświęconym piractwu przemysłowemu, w których uczestniczyli słuchacze, towarzyszyła także prezentacja podrobionych towarów. Prowadzący wykład Zbigniew Trendak z Levi Strauss Poland, wskazał młodym policjantom na specyficzne cechy, po których można rozpoznać, czy dany towar jest oryginalny czy nie.

Zbigniew Trendak - LeviStrauss Poland
o zajęciach ze słuchaczami
  (pobierz)

Znak towarowy i nazwa Levi's® są objęte ochroną i wykorzystanie ich w sposób niezgodny z prawem np. przez osoby nieuprawnione jest niedopuszczalne. Levi Strauss Poland Sp. z o.o. ma wyłączne prawo używania znaku towarowego na obszarze kraju, czyli do umieszczania tego znaku na towarach i wprowadzaniu tych towarów do obrotu oraz posługiwaniu się nim w celach reklamowych.
Niezgodne z prawem jest m.in: sprzedaż towarów nieoryginalnych (podrobionych), takich, których oznaczenia mogą wprowadzać w błąd, co do tożsamości producenta lub produktów, ich pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług; używanie znaków Levi's® w opisach ofert sprzedaży przedmiotów, w celach promocyjnych i reklamowych itp.; zamieszczanie w opisach aukcji zdjęć pochodzących z oficjalnych stron, co do których sprzedawcy nie uzyskali zgody na wykorzystanie. Levi Strauss Poland jest uczestnikiem programu Współpraca w Ochronie Praw.

(14.02.2011)

Powrót na górę strony