Działalność

WOPR

Bezpieczeństwo na wodach oraz w obszarach przyległych to szczególny obszar zagrożeń wymagający od funkcjonariuszy Policji specjalistycznych kwalifikacji oraz nowoczesnego sprzętu - to jeden z powodów powołania Drużyny Specjalnej WOPR przy Szkole Policji. Członkowie Drużyny doświadczenia z zakresu ratownictwa wodnego szerzą wśród kadry i słuchaczy Szkoły.

Drużyna powstała w 1999 roku i skupiała na początku 8 członków o różnorodnych kwalifikacjach przydatnych w ratownictwie oraz wysokich stopniach WOPR. Od początku członkowie drużyny podjęli działania o charakterze szkoleniowym i profilaktycznym. Do szczególnie ważnych zadań należało przeszkolenie Straży Słowińskiego Parku Narodowego w zakresie podstawowych czynności ratowniczych oraz nawigacji łodzią motorową w trudnych warunkach hydrometeorologicznych. W trakcie czteroletniego procesu przeszkolono wszystkich strażników, a ich kwalifikacje zostały już kilkakrotnie wykorzystane.

Drużyna ze względu na swój dualistyczny, ratowniczo-policyjny charakter uczestniczyła w wielu akcjach prewencyjno-represyjnych na wodach powiatu słupskiego, zorganizowanych przez Komendę Miejską Policji w Słupsku. Akcje te, czasami we współpracy z placówką Straży Granicznej w Ustce zakończyły się zatrzymaniem kilku nietrzeźwych kierujących skuterami wodnymi oraz zabezpieczeniem sprzętu pływającego do ustalenia właściciela (prawdopodobnie skradzionego).

Drużyna zabezpieczała także kilka imprez masowych na wodach, a w szczególności imprezy nad jeziorem Żarnowieckim połączone z demonstracją sprawności i próbami bicia prędkości nowymi modelami łodzi motorowych. Znana jest także mieszkańcom Słupska, bo kilkakrotnie brała udział i demonstrowała swoje nadprzeciętne możliwości na festynach z okazji święta miasta lub forum organizacji pozarządowych.

Szczególnym obszarem działalności jest profilaktyka wśród dzieci i młodzieży. W trakcie kilkakrotnych spotkań pod hasłem „bezpieczne ferie zimowe” przeprowadzono pogadanki oraz demonstracje zachowań w przypadku załamania się lodu. Dzięki temu kilkaset dzieci powiatu wejherowskiego uzyskało wiedzę i podstawowe umiejętności autoratownicze. Także około tysiąca uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Słupsk i Ustka objętych było takim programem. Przyczyną jego wdrożenia było kilka przypadków utonięć podlodowych, a o skuteczności akcji niech świadczy fakt, że do podobnych zdarzeń już więcej nie doszło.

Na specjalne podkreślenie zasługuje wieloletnia współpraca ze świetlicami środowiskowymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Wspólne spływy Słupią i Wieprzą, szereg pogadanek, kilka festynów w parku przy klubie osiedlowym EMKA to tylko drobny fragment wieloletniej współpracy. Dzięki staraniom Rajmunda Klimaszewskiego, człowieka wielkiego serca współpraca trwa w najlepsze do dziś, a wielu podopiecznych uzyskało już uprawnienia ratownicze.

Powrót na górę strony