Działalność

Wspieramy słupską kulturę

Szkoła Policji jest partnerem Nowego Teatru w Słupsku. Wzajemne kontakty polegać będą między innymi na konsultowaniu wykorzystania aktualnie obowiązujących elementów policyjnego wyposażenia podczas spektakli teatralnych. Wzajemne kontakty obu placówek prowadzone są pod hasłem „im więcej kultury, tym mniej patologii”.

Jak podkreślają przedstawiciele teatru chodzi o jak najszersze zachęcenie zarówno dzieci jak i dorosłych do kontaktu z kulturą - w tym wypadku do uczestnictwa w przedstawieniach teatralnych.

Zdaniem aktorów, kontakt ze sztuką powoduje zwiększenie wrażliwości na teatr, muzykę i literaturę. Rozbudzenie takich zainteresowań, sprawia, że - dla szczególnie młodych ludzi - pojawia się alternatywa wobec spędzania wolnego czasu tylko przed komputerem lub na ulicy.

Wykładowcy Szkoły Policji prowadzą kilka autorskich programów prewencyjnych dla dzieci i młodzieży regionu słupskiego. Dzięki współpracy z teatrem pojawia się możliwość wizyt młodych ludzi na spektaklach, ale także okazja do podejrzenia pracy aktorów i funkcjonowania teatru od kulis.

Powrót na górę strony