Działalność

Wolontariat

Służba w Policji poza dostrzeganym codziennie przez każdego z nas wymiarem porządkowym i prawnym, posiada jeszcze jeden. Mowa o działalności wolontaryjnej, która mimo, iż dyskretna, to niosąca niezmierzone pozytywne wartości.

Na tej płaszczyźnie doskonale znajdują się wykładowcy i słuchacze naszej Szkoły, którzy systematycznie od kilku lat prowadzą liczne przedsięwzięcia na rzecz osób najuboższych, dzieci z rodzin zastępczych, bezdomnych, czy osób starszych pozostawionych bez opieki najbliższych.
Wspomniane działania pozwalają przybliżyć nas do tych ludzi, uwrażliwiają na los drugiego człowieka, co znajduje pozytywne odzwierciedlenie podczas realizacji ustawowych zadań. Prezentując Państwu wycinek naszej działalności, chcemy serdecznie podziękować wszystkim policjantom i pracownikom Szkoły, a przede wszystkim słuchaczom za okazaną pomoc na rzecz potrzebujących.

 

 

(14.1.2014)

Powrót na górę strony