Kierownictwo

Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Słupsku

 

insp. Maciej Marciniak

 

Zastępca Komendanta Szkoły

insp. Maciej MARCINIAK


 

 

Insp. Maciej Marciniak służbę w Policji rozpoczął w grudniu 1990 roku w Plutonie Pogotowia Policyjnego i Patrolowania Komendy Rejonowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Od stycznia 1999 roku związany jest nieprzerwanie ze Szkołą Policji w Słupsku, gdzie swoją służbę rozpoczynał na stanowisku szefa kompanii Zakładu Działań Zespołowych w kolejnych latach awansował na stanowiska: instruktora, dowódcy i wykładowcy tego zakładu. W 2008 roku został przeniesiony na stanowisko wykładowcy w ówczesnym Wydziale Metodyki Szkolenia. W kolejnym roku, po zmianie struktury organizacyjnej Szkoły został przeniesiony na stanowisko wykładowcy w Wydziale Organizacji i Dowodzenia, a następnie na stanowisko starszego wykładowcy. W sierpniu 2017 roku został mianowany przez Komendanta Szkoły na stanowisko Naczelnika Wydziału Organizacji i Dowodzenia.
Z dniem 16 września 2021 roku Komendant Główny Policji gen.insp. dr Jarosław Szymczyk powierzył mu pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, a z dniem 15 listopada 2021 roku mianował go na to stanowisko.

W 2006 roku został odznaczony medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”; w 2013 - brązową odznaką „Zasłużony Policjant”; w 2014 - brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”; a w 2019 - srebrnym medalem „Za długoletnią służbę”.
Insp. Maciej Marciniak jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Powrót na górę strony