Kierownictwo

Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Słupsku

 

Zastępca Komendanta Szkoły podinsp. Alina Majchrzak

  Zastępca Komendanta Szkoły

 

  mł. insp. Alina Majchrzak

 

Mł. insp. Alina Majchrzak służbę w Policji pełni od 21 sierpnia 1995 roku, w Szkole Policji w Słupsku od 15 listopada 2007 roku. Początkowo realizowała zadania na stanowiskach dydaktycznych specjalisty, młodszego wykładowcy i wykładowcy. W okresie od 1 listopada 2017 r. do 16 sierpnia 2020 r. realizowała zadania na stanowisku eksperta Zespołu Kontroli.
Wysoka ocena wywiązywania się z zadań służbowych była podstawą do powierzenia jej obowiązków, a następnie mianowania na stanowisko naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Jest absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Pomorskiej w Słupsku. W 2021 roku Przezydent Rzeczypospolitej Polskie odznaczył ją medalem srebrnym "Za długoletnią służbę".
Z dniem 1 lutego 2021 roku Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk powierzył mł. insp. Alinie Majchrzak pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku. Z dniem 24 lipca 2021 roku mł. insp. Alina Majchrzak została mianowana na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły.

Powrót na górę strony