Zakład Wyszkolenia Strzeleckiego

imageDo zadań Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego należy przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności z zakresu szkolenia strzeleckiego słuchaczy kursów podstawowych i specjalistycznych w obszarze bezpiecznego, sprawnego i skutecznego posługiwania się bronią palną krótką, maszynową i gładkolufową.

Kadrę dydaktyczną Zakładu stanowią doświadczeni policjanci – instruktorzy strzelań policyjnych. Wielu wykładowców ma dodatkowo uprawnienia instruktorów sportu o specjalności strzelectwo sportowe. Systematycznie doskonalą i podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach specjalistycznych, szkoleniach i warsztatach strzeleckich. Reprezentują Szkołę Policji w Słupsku w zawodach strzeleckich na terenie kraju i zagranicy. Opracowują stanowiska w zakresie nowego rodzaju uzbrojenia i amunicji pod kątem wykorzystania służbowego oraz szkoleniowego. Uczestniczą w komisjach powoływanych przez Komendanta Głównego Policji w zakresie tworzenia, opiniowania projektów nowych aktów prawnych, programów szkoleń i kursów specjalistycznych. Doskonalą umiejętności strzeleckie policjantów Szkoły Policji w Słupsku.

Od wielu lat w Zakładzie Wyszkolenia Strzeleckiego szkoleni są Instruktorzy Strzelań Policyjnych, którzy przygotowywani są do planowania, organizowania i prowadzenia strzelań w jednostkach organizacyjnych Policji. Ważnym zadaniem jest także przygotowanie Jednostki Specjalnej Polskiej Policji do zadań w ramach misji w zakresie praworządności w Kosowie. Kandydaci do służby w tej jednostce odbywają wiele strzelań na różnych poziomach zaawansowania i z różnych jednostek broni palnej w symulowanych sytuacjach odpowiadających rzeczywistemu zagrożeniu życia i zdrowia.

Policjanci Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego uczestniczą w organizacji rozgrywek finałowych ogólnopolskich zawodów policjantów, takich jak Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”, Ogólnopolskie Zawody dla Policjantów Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji, Otwartych Międzynarodowych Mistrzostw Jednostek Szkoleniowych Służb Mundurowych w Strzelaniu, a także zawodów strzeleckich dla słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku.

 

mł. insp. Roman Jagielski
KIEROWNIK ZAKŁADU
mł. insp. Roman Jagielski

tel. (+48) 477 437 300
sieć MSWiA 74 37 300
e-mail: roman.jagielski@spslupsk.policja.gov.pl

Powrót na górę strony