Zakład Interwencji Policyjnych

imageZakład jest komórką dydaktyczną Szkoły Policji w Słupsku. Do najważniejszych zadań Zakładu należy przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności oraz postaw zawodowych słuchaczy w zakresie wychowania fizycznego, samoobrony, taktyki i technik stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej.

W trakcie szkolenia młodych kadr policyjnych szczególny nacisk kładziemy na: skuteczne działanie słuchaczy, postępowanie zgodnie z wymogami prawa i etyki zawodowej, dbałość o bezpieczeństwo prawne i fizyczne policjantów w różnych sytuacjach, które mogą wydarzyć się podczas interwencji.

Kadra Zakładu Interwencji Policyjnych posiada duże doświadczenie zawodowe oraz wysokie kwalifikacje pedagogiczne. Kwalifikacje te są systematycznie doskonalone, również we współpracy z wieloma podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi z kraju i z zagranicy. Wielu wykładowców to trenerzy i instruktorzy:

  • sportów walki (m.in. kick-boxing, zapasy, karate, ju-jitsu),
  • gier zespołowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna),
  • taktyki i technik interwencji,
  • strzelań policyjnych.

Policjanci Zakładu to czynni sportowcy i zawodnicy reprezentujący polską Policję na arenie krajowej i międzynarodowej.

Zakład Interwencji Policyjnych realizuje szkolenia na poziomie podstawowym, specjalistycznym i doskonalącym, m.in. na kursach instruktorskich z taktyki i technik interwencji, na szkoleniach dla policjantów pełniących służbę w jednostkach Policji w ramach kontyngentów policyjnych, funkcjonariuszy Izb Celnych, Straży Miejskich, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej oraz instytucji samorządowych.

Poza działalnością dydaktyczną Zakład organizuje zawody sportowe na szczeblu ogólnopolskim, wynikające z kalendarza imprez sportowych Policji, imprezy w ramach Zawodów Sportowych Służb Mundurowych powiatu słupskiego oraz imprezy dla słuchaczy odbywających szkolenie w słupskiej Szkole Policji.

podinsp. Daniel Krenc, kierownik Zakładu Inrewencji Policyjnych
KIEROWNIK ZAKŁADU
podinsp. Daniel Krenc

tel.  (+48) 477 437 220
sieć MSWiA 74 37 220
e-mail: daniel.krenc@spslupsk.policja.gov.pl

Powrót na górę strony