Sekcja Żywnościowa

Sekcja organizuje wyżywienie słuchaczy oraz innych uprawnionych osób zgodnie z normami żywnościowymi i obowiązującą stawką żywnościową a także prowadzi gospodarkę magazynową artykułami żywnościowymi i sprzętem działu żywnościowego.

Do zadań realizowanych przez Sekcję należy również prowadzenie gospodarki żywnościowej poprzez:planowanie środków finansowych na zakup artykułów żywnościowych oraz urządzeń i sprzętu działu żywnościowego.
Pracownicy Sekcji realizują postanowienia umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy Komendantem a podmiotami wykonującymi określone w nich zadania, w tym kontrolowanie terminowości, jakości i ilości dostarczanych artykułów żywnościowych i sprzętu działu żywnościowego. Wśród realizowanych zadań jest także prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej artykułów żywnościowych.

Elżbieta Marciszewicz

KIEROWNIK SEKCJI
Elżbieta Marciszewicz

tel. (+48) 477 437 590
sieć MSWiA 74 37 590
e-mail: elżbieta.marciszewicz@spslupsk.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony