Wydział Inwestycji i Remontów

Wydział realizuje następujące zadania:

  • inwestycyjno-remontowe,
  • gospodarki mieszkaniowej,
  • gospodarki nieruchomościami,
  • związane z ochroną środowiska,
  • sprawuje nadzór nad sprawnością techniczną nieruchomości
  • czuwa prawidłową eksploatacją obiektów i urządzeń Szkoły
  • nadzoruje prace grupy konserwacyjnej.

Wydział zajmuje się działalnością związaną z utrzymaniem obiektów szkoły w należytym stanie technicznym. Działania te polegają na wykonywaniu prac inwestycyjnych i remontowych na terenie jednostki i mają na celu poprawę warunków szkolenia policjantów i pracy kadry szkoły.
Nadto w ramach działalności Wydziału prowadzona jest obsługa z zakresu nieruchomości i gospodarki mieszkaniowej obejmująca świadczenia przysługujące policjantom oraz opłaty podatkowe, trwałego zarządu i opłaty związane z korzystaniem ze środowiska.
W strukturach Wydziału znajduje się Grupa Konserwacyjno-Remontowa, której pracownicy odpowiadają za należytą sprawność techniczną nieruchomości, prawidłową eksploatację obiektów i urządzeń Szkoły.

podinsp. Tomasz Licewicz
NACZELNIK WYDZIAŁU
podinsp. Tomasz Licewicz

tel. (+48) 477 437 552
sieć MSW 74 37 552
e-mail: tomasz.licewicz@spslupsk.policja.gov.pl

SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO
 tel. (+48) 477 437 570 - kierownik Sekcji


 
  
 

 

Powrót na górę strony